نویسنده = روشنک مکبری نژاد
تعداد مقالات: 1
1. زمان غذا خوردن در طب سنتی ایران

دوره 24، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 65-70

مریم بهمن؛ روشنک مکبری نژاد؛ پانته آ شیرویه