نویسنده = ������������������ ����������
مطالعه تطبیقی الگوی همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه همکاری بین بخشی در آموزش علوم پزشکی در کشورهای منتخب

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400

زهرا خیری؛ عطااله پورعباسی؛ آبتین حیدرزاده؛ بهناز افشاری؛ حسن گیوریان


مقایسه تأثیر دو نوع شیوه ارزیابی کاغذی و مبتنی بر رایانه‎ بر نتایج و عملکرد داوطلبان آزمون زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ((MHLE

دوره 28، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 13-25

آبتین حیدرزاده؛ سمانه پنجه علی بیک؛ پگاه درخشان؛ مجید نوایی؛ حسن تورانی


مرور تاریخی بر دستاورد و چالش‌های آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در یک دوره 40 ساله (1357 الی 1397) در ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1398، صفحه 11-20

آبتین حیدرزاده؛ هانیه زهتاب هاشمی؛ پروانه پرواسیده؛ زهرا بهره ور


بررسی وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته و اساتید

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 105-114

آبتین حیدرزاده؛ سلیمان احمدی؛ علی صفوی نایینی؛ مهرداد حق ازلی؛ ریحانه بنازادگان؛ مریم السادات مصطفوی؛ نیره اسلامی؛ نوشین آگاهی