نویسنده = �������������� ��������
تدوین شاخصهای رصد عملکرد گروههای آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد عملکردی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 27، شماره 3، آذر 1397، صفحه 157-168

بتول تیرگری؛ مجید فصیحی هرندی؛ علی اکبر حق دوست؛ فریبا شریفی فر


بررسی ارتباط کیفیت زندگی و نیاز های معنوی بیماران مبتلا به سرطان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 199-212

محمد حسین صفری زاده؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ بتول تیرگری؛ یونس جهانی