نویسنده = سید منصور رضوی
نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 20-1

مهدی افکار؛ علیرضا خوشدل؛ فاطمه موسوی؛ نسترن لعل؛ ترمه ترجمان؛ آرزو چوهدری؛ پریسا شجاعی؛ سید منصور رضوی


تعیین حد گسترش رشته های علوم پزشکی درمقاطع تحصیلات تکمیلی درکشور

دوره 26، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-20

سید منصور رضوی؛ احمد خالق نژاد طبری؛ سید عبدالرضا مرتضوی طباطبائی؛ معصومه رجبی