کلیدواژه‌ها = علوم پزشکی
تعداد مقالات: 9
1. شناسایی ابعاد استقلال دانشگاهی در راستای سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 24-40

میترا شعبانی؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی


2. بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این سیاستها از نگاه ایشان

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، زمستان 1397، صفحه 282-295

زهرا خیری؛ منظر امیرخانی؛ سلمازسادات نقوی الحسینی؛ حمید اکبری؛ عطااله پورعباسی


5. پایش تولیدات علمی علوم پزشکی از منظر بهره گیری از قرآن کریم

دوره 25، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 129-136

آرام تیرگر؛ زهرا آقالری