کلیدواژه‌ها = بیمار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی موانع اقامه نماز بیمار از دیدگاه بیماران بستری در بخش های بستری بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب رفسنجان

دوره 26، شماره 2، بهار 1396، صفحه 145-158

علی راوی؛ طیبه میرزایی؛ سکینه میرزایی؛ مجید کاظمی؛ فاطمه حسینی