کلیدواژه‌ها = سرطان
بررسی ارتباط کیفیت زندگی و نیاز های معنوی بیماران مبتلا به سرطان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 199-212

محمد حسین صفری زاده؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ بتول تیرگری؛ یونس جهانی


بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در سال 93

دوره 25، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 137-146

افسانه راجی زاده؛ زهرا خواجه؛ مریم اسدی؛ سحر کرمانیان؛ عبدالحسین موسوی ریگی؛ حسن مظفری خسروی


نقش تغذیه در سرطان از دیدگاه اپی ژنتیک

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 9-18

میثم عالیپور؛ کسری چراغپور؛ رضا هومایونفر؛ رقیه شهبازی؛ سید حسین داودی


نقش اضافه دریافت آهن در بروز سرطان

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 19-32

یاسمن جمشیدی؛ سعیده اسمعیلی؛ حسین داودی