کلیدواژه‌ها = میلوپراکسیداز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه برفاکتورهای آنتی اکسیدانی و التهابی درسرطان کولورکتال

دوره 25، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 169-182

نسرین بهشتی؛ مرجان عجمی؛ زهرا کمال؛ مرتضی عبداللهی؛ سیدحسین داوودی