کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران

دوره 29، شماره 3، پاییز 1399

شهرام یزدانی؛ مریم سیاه تیر؛ مریم حسینی ابرده


2. تجربه چهل ساله نظام آموزش عالی سلامت جمهوری اسلامی ایران در توسعه انجمن های علمی علوم پزشکی

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، زمستان 1397، صفحه 251-259

سید جلیل حسینی؛ رضا موقری؛ محبوبه خرسند؛ نیلوفر پیکری؛ منظر امیرخانی