کلیدواژه‌ها = اسلام
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه سالمندان و مراقبت از سلامت آن‌ها در اسلام

دوره 26، شماره 2، بهار 1396، صفحه 97-104

حسین فخرزاده؛ حوریه سلطانی مهاجر


3. اسلام و عدالت در سلامت

دوره 17، شماره 4، تابستان 1387، صفحه 35-45