کلیدواژه‌ها = سلامت
تعداد مقالات: 6
1. سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم

دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، پاییز 1398، صفحه 25-35

محمد حسین آیتی؛ مریم اسلامی؛ خلیل علی محمدزاده؛ سیدحسن مقدم نیا


2. بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

دوره 21، شماره 2، بهار 1391

سمیرا ن‍ژادنادری؛ سمیرا ن‍ژادنادری؛ کوروس دیوسالار؛ مجید محمودی؛ علی دره کردی


4. اسلام و عدالت در سلامت

دوره 17، شماره 4، تابستان 1387، صفحه 35-45