کلیدواژه‌ها = مذهب
تعداد مقالات: 3
1. آگاهی مادران نسبت به احکام شرعی پس از زایمان و ارتباط آن با برخی موارد

دوره 26، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 301-309

نفیسه السادات نکویی؛ مرجان بیگی؛ مهتاب رضاپور


2. تاثیر حرکات فیزیکی و موزون آیینی و مناسکی بر سلامت روان تنی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 53-57

امیر کاووس بالازاده


3. بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

دوره 21، شماره 2، بهار 1391

سمیرا ن‍ژادنادری؛ سمیرا ن‍ژادنادری؛ کوروس دیوسالار؛ مجید محمودی؛ علی دره کردی