کلیدواژه‌ها = تحصیلات تکمیلی
تعداد مقالات: 2
1. دستاوردهای 40 ساله توسعه آموزش تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی در ایران

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، زمستان 1397، صفحه 224-232

امیر مهدی طالب؛ جمشید حاجتی


2. تدوین شاخصهای رصد عملکرد گروههای آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد عملکردی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 27، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 157-168

بتول تیرگری؛ مجید فصیحی هرندی؛ علی اکبر حق دوست؛ فریبا شریفی فر