کلیدواژه‌ها = آموزش مجازی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران درباره سامانه آموزش مجازی و بکارگیری آن در پاندمی کووید 19

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400

زینب عباسی سنجدری؛ حمید جمال الدینی؛ مرجان اخوان امجدی؛ طاهره بانو برزویی؛ اکرم پیمان


2. سیر تحولات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: تشکیل دانشگاه علوم پزشکی مجازی

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، اسفند 1397، صفحه 233-243

سید ناصر استاد؛ سلیمان احمدی؛ آیین محمدی؛ امید سبزواری؛ ریتا مجتهدزاده؛ مسعود رضوی زاده؛ عبدالناصر نوروززاده