تعداد مقالات: 868

1. هیات تحریریه

دوره 22، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-3


2. پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و نتایج اولیه

دوره 27، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-8

عطااله پورعباسی؛ علی اکبر حق دوست؛ مجید فصیحی هرندی؛ محمودرضا دهقانی؛ ایمان حلاوتی؛ حمید اکبری؛ زهرا خیری؛ باقر لاریجانی


3. سخن سردبیر

دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، زمستان 1397، صفحه 1-1


4. ارایه مدل جهت رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

دوره 28، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-15

علی نمکی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


5. فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-9

فرحناز خواجه نصیری؛ شهلا خسروی؛ معصومه خیرخواه؛ جمشید حاجتی؛ مریم اکبری لاکه


6. نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات

دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، پاییز 1398، صفحه 1-12

عیسی عیسی زاده؛ نیکزاد عیسی زاده


7. تبیین جایگاه بیانیه گام دوم انقلاب در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران و الگوی پیاده سازی مفاهیم آن در نظام آموزش عالی سلامت

دوره 28، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-10

عطااله پورعباسی؛ سید حسن امامی رضوی؛ زهرا خیری؛ سلماز سادات نقوی الحسینی؛ باقر لاریجانی


8. از "استعدادبرتر" تا "مرجع‌شدن": مفهوم‌سازی نوین دربستر حمایت‌ ‌دانشگاهی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-12

علی اکبر حق دوست؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ شهرام یزدانی؛ مریم حسینی ابرده؛ رضا دهنویه


9. شناسایی شاخص های رتبه بندی با رویکرد دانشگاههای نسل سوم ( مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک)

دوره 29، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-11

عاطفه پدرام فر؛ سعید صفاریان همدانی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


12. بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی

دوره 21، شماره 2، بهار 1391

مریم آویژگان؛ احمد رضا نصر


13. راه حل تعارض منافع و مصادیق آن در آموزش و درمان

دوره 21، شماره 1، بهار 1391

مجتبی پارسا؛ حمیدرضا نمازی؛ باقر لاریجانی