1. هیات تحریریه

دوره 22، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-3


2. جایگاه و وضعیت آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای در جهان، یک مقاله مروری

دوره 23، شماره 1، تابستان 1393

آیین محمدی؛ نوشین کهن؛ فرشید منجمی؛ علی بیداری


4. روش تطبیق در متدولوژی اخلاق پزشکی از منظر اسلام

دوره 24، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 43-52

لطف اله دژکام؛ محمد عباس زاده جهرمی؛ محمد حسن دوامی


5. نقش تغذیه در سرطان از دیدگاه اپی ژنتیک

دوره 24، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-18

میثم عالیپور؛ کسری چراغپور؛ رضا هومایونفر؛ رقیه شهبازی؛ سید حسین داودی


7. اخلاق مراقبت: رویکردی پرستاری در اخلاق

دوره 25، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 9-18

لیدا نیک فرید


8. بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان از دندانپزشکی سالمندان

دوره 25، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 57-70

آرزو علائی؛ آرش عزیزی؛ ناصر ولائی؛ نیوشا ترکاشوند دهنو


9. ضرورت طراحی نظام ثبت ناباروری در ایران (مقاله مروری)

دوره 25، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 119-128

رضا صفدری؛ زهرا رام پیشه؛ محمد اسماعیل کاملی کاملی


10. بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه برفاکتورهای آنتی اکسیدانی و التهابی درسرطان کولورکتال

دوره 25، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 169-182

نسرین بهشتی؛ مرجان عجمی؛ زهرا کمال؛ مرتضی عبداللهی؛ سیدحسین داوودی


11. بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی

دوره 21، شماره 2، بهار 1391

مریم آویژگان؛ احمد رضا نصر


12. راه حل تعارض منافع و مصادیق آن در آموزش و درمان

دوره 21، شماره 1، بهار 1391

مجتبی پارسا؛ حمیدرضا نمازی؛ باقر لاریجانی