برسی کلسیم و اسید اوریک خون بیمارارن مبتلا به پسوریازیس