برسی و مقایسه میزان اثربخشی مترونیدازول و فورازولیدون جهت انتخاب اصلح در درمان کودکان مبتلا به ژیاردیا در شیراز