دوره و شماره: دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی - شماره پیاپی 1، پاییز 1398، صفحه 1-58 
3. سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم

صفحه 25-35

محمد حسین آیتی؛ مریم اسلامی؛ خلیل علی محمدزاده؛ سیدحسن مقدم نیا


6. رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی

صفحه 58-66

سعید مؤیدی؛ سید ناصر استاد؛ مهدی خوبی؛ محمد اکرمی؛ مزدا راد ملک شاهی؛ اسماعیل حریریان؛ حمید اکبری جور