دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، زمستان 1395 
1. ضرورت طراحی نظام ثبت ناباروری در ایران (مقاله مروری)

صفحه 119-128

رضا صفدری؛ زهرا رام پیشه؛ محمد اسماعیل کاملی کاملی


3. بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در سال 93

صفحه 137-146

افسانه راجی زاده؛ زهرا خواجه؛ مریم اسدی؛ سحر کرمانیان؛ عبدالحسین موسوی ریگی؛ حسن مظفری خسروی