نویسنده = شهرام یزدانی
الگوی شش وجهی تعالی دانشگاهها؛ ضامن اعتلای نظام سلامت در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 29، شماره 3، آذر 1399، صفحه 171-182

عطااله پورعباسی؛ زهرا خیری؛ سید حسن امامی رضوی؛ شهرام یزدانی؛ حسین قنبری آلانق؛ علی اکبر حق دوست


تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1399، صفحه 183-195

شهرام یزدانی؛ مریم سیاه تیر؛ مریم حسینی ابرده


از "استعدادبرتر" تا "مرجع‌شدن": مفهوم‌سازی نوین دربستر حمایت‌ ‌دانشگاهی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-12

علی اکبر حق دوست؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ شهرام یزدانی؛ مریم حسینی ابرده؛ رضا دهنویه


اخلاق حرفه ای در آموزش دانشگاهی: ابعاد و ساز هها

دوره 26، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 272-284

شهرام یزدانی؛ معصومه ایمانی پور


رتبه بندی گروه‌های تخصصی در دانشکده‌های دندانپزشکی کشور

دوره 26، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 59-70

سعید عسگری؛ معصومه مهدی پور؛ شهرام یزدانی؛ مریم صفرنواده