نویسنده = رضا سورانی یانچشمه
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدلی به منظور ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای مدیران آموزشی دانشگاهها

دوره 28، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 52-68

فاطمه امانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ بابک نصیری قرقانی؛ رضا سورانی یانچشمه؛ مریم مصلح


2. اولویتهای مولفه های موثر نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی با رویکرد AHP

دوره 28، شماره 1، بهار 1398، صفحه 16-36

حبیبه عباسی؛ بابک نصیری قرقانی؛ رضا سورانی یانچشمه؛ مریم مصلح


3. حرکت به سوی نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان

دوره 27، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 179-189

حبیبه عباسی؛ بابک نصیری؛ رضا سورانی یانچشمه؛ مریم مصلح