نویسنده = ترانه عنایتی
طراحی مدل مطلوب برنامه درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد اخلاق محور

دوره 29، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 51-62

مریم نعمتی؛ وحید فلاح؛ ترانه عنایتی


شناسایی ابعاد استقلال دانشگاهی در راستای سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 24-40

میترا شعبانی؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی