نویسنده = سمانه پنجه علی بیک
تمایل به پرداخت برای واکسن کرونا ویروس 2019: یک مطالعه مروری

دوره 32، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-30

زهرا عبدلی؛ فریناز مقدسی؛ سمانه پنجه علی بیک؛ علی محمد اجاقی؛ اباسط میرزایی


مقایسه تأثیر دو نوع شیوه ارزیابی کاغذی و مبتنی بر رایانه‎ بر نتایج و عملکرد داوطلبان آزمون زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (MHLE)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 13-25

آبتین حیدرزاده؛ سمانه پنجه علی بیک؛ پگاه درخشان؛ مجید نوایی؛ حسن تورانی