کلیدواژه‌ها = علوم پزشکی
سیاست های کلان در بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 78-73

نیلوفر پیکری؛ ابوالفضل باقری‌فرد


آینده نگاری آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 29-17

علیرضا طاهری؛ بهزاد شمس؛ هدی احمری طهران


شناسایی ابعاد استقلال دانشگاهی در راستای سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 24-40

میترا شعبانی؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی


بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این سیاستها از نگاه ایشان

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، اسفند 1397، صفحه 282-295

زهرا خیری؛ منظر امیرخانی؛ سلمازسادات نقوی الحسینی؛ حمید اکبری؛ عطااله پورعباسی


پایش تولیدات علمی علوم پزشکی از منظر بهره گیری از قرآن کریم

دوره 25، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 129-136

آرام تیرگر؛ زهرا آقالری