کلیدواژه‌ها = آموزش پزشکی
مدیریت خرید تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در آموزش و درمان در کشورهای منتخب: مطالعه مروری

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-14

اعظم لاری؛ نهضت گودرزی؛ فریبا حسنی؛ مریم خواجه؛ محمدرضا جلیل نواز نوین


حضور عزتمند در عرصه بین‌المللی آموزش پزشکی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-22

نیلوفر پیکری؛ حمید اکبری؛ سید حسن امامی رضوی؛ باقر لاریجانی؛ علی اکبر حق دوست


مرور تاریخی بر دستاورد و چالش‌های آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در یک دوره 40 ساله (1357 الی 1397) در ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1398، صفحه 11-20

آبتین حیدرزاده؛ هانیه زهتاب هاشمی؛ پروانه پرواسیده؛ زهرا بهره ور


جایگاه یادگیری سیار در دانشگاههای علوم پزشکی کشور: نظرات، پیامد ها

دوره 27، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 133-145

اسحاق مرادی؛ حسین دیده بان


پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و نتایج اولیه

دوره 27، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-8

عطااله پورعباسی؛ علی اکبر حق دوست؛ مجید فصیحی هرندی؛ محمودرضا دهقانی؛ ایمان حلاوتی؛ حمید اکبری؛ زهرا خیری؛ باقر لاریجانی


ضرورت استفاده از روش ایفای نقش در دانشگاههای علوم پزشکی

دوره 25، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 147-156

اسحاق مرادی؛ حسین دیده بان