کلیدواژه‌ها = نظام سلامت
تاملی بر «نظارت بر سلامت» به عنوان رشته ایی دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد: یافته های یک مطالعه تطبیقی

دوره 32، شماره 3، آذر 1402، صفحه 188-177

لیلا وفایی نژاد؛ حسن رضا زین آبادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ شهریار اسلامی تبار


شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 141-129

هاله محمدیها؛ غلامرضا معمارزاده طهرانی؛ پرهام عظیمی


پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت، یک مطالعه تحلیل مفهوم

دوره 31، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 65-53

محمدرضا عبدالملکی؛ صدیقه مومنی


نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت

دوره 31، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 85-81

محمدرضا شیخی چمان؛ امید براتی؛ هادی حمیدی؛ مجید بابائی؛ زهرا عبدلی


مرور تاریخی بر دستاورد و چالش‌های آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در یک دوره 40 ساله (1357 الی 1397) در ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1398، صفحه 11-20

آبتین حیدرزاده؛ هانیه زهتاب هاشمی؛ پروانه پرواسیده؛ زهرا بهره ور