کلیدواژه‌ها = آموزش عالی سلامت
بررسی و تبیین میزان موفقیت اجرای سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

دوره 28، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 26-40

زهرا کاظمی؛ جبرائیل نسل سراجی؛ شهرام یزدانی


تبیین جایگاه بیانیه گام دوم انقلاب در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران و الگوی پیاده سازی مفاهیم آن در نظام آموزش عالی سلامت

دوره 28، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-10

عطااله پورعباسی؛ سید حسن امامی رضوی؛ زهرا خیری؛ سلماز سادات نقوی الحسینی؛ باقر لاریجانی


آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه‌ی آموزش عالی سلامت

دوره 27، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 113-123

جمیله آقاتبار رودباری؛ خدیجه بریمانی؛ طاهره اقامیرزایی محلی؛ سعید صفاریان همدانی