کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
حضور عزتمند در عرصه بین‌المللی آموزش پزشکی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-22

نیلوفر پیکری؛ حمید اکبری؛ سید حسن امامی رضوی؛ باقر لاریجانی؛ علی اکبر حق دوست


شناسایی مولفه‌های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 267-283

علیرضا نصیری فیروز؛ خدایار ابیلی؛ جواد پور کریمی؛ محمد رضا کرامتی


تاثیر شیوع کووید 19 بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان

دوره 29، شماره 3، آذر 1399، صفحه 196-211

فهیمه ربانی خواه؛ ولی خانبابایی؛ غلامرضا ذاکرصالحی


بررسی و تبیین میزان موفقیت اجرای سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

دوره 28، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 26-40

زهرا کاظمی؛ جبرائیل نسل سراجی؛ شهرام یزدانی


طراحی و اجرای مصاحبه ساختارمند آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) در دانشگاههای علوم پزشکی

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، اسفند 1397، صفحه 271-281

حبیبه عباسی؛ سلیمان احمدی؛ شهلا براتپور؛ فاطمه کریم پور؛ شهلا خسروی


تدوین شاخصهای رصد عملکرد گروههای آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد عملکردی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 27، شماره 3، آذر 1397، صفحه 157-168

بتول تیرگری؛ مجید فصیحی هرندی؛ علی اکبر حق دوست؛ فریبا شریفی فر


آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه‌ی آموزش عالی سلامت

دوره 27، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 113-123

جمیله آقاتبار رودباری؛ خدیجه بریمانی؛ طاهره اقامیرزایی محلی؛ سعید صفاریان همدانی


اخلاق حرفه ای در آموزش دانشگاهی: ابعاد و ساز هها

دوره 26، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 272-284

شهرام یزدانی؛ معصومه ایمانی پور