کلیدواژه‌ها = دانشجو
مبانی دینی مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری در نظام آموزشی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 316-327

امید آسمانی؛ سید ضیاء الدین تابعی


تکریم دانشجو از منظر اسلام

دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، آذر 1398، صفحه 67-76

طیبه نجفی


بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

دوره 21، شماره 2، خرداد 1391

سمیرا ن‍ژادنادری؛ سمیرا ن‍ژادنادری؛ کوروس دیوسالار؛ مجید محمودی؛ علی دره کردی