کلیدواژه‌ها = آگاهی
آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم مدارس ابتدایی دولتی شهر ساری در خصوص بهداشت دهان و دندان در سال 1398

دوره 29، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 63-75

هاله حالی؛ مایده صالحی؛ قاسم عابدی؛ سیاوش مرادی؛ مهرشاد درویش نیا؛ طاهره ملانیا


آگاهی مادران نسبت به احکام شرعی پس از زایمان و ارتباط آن با برخی موارد

دوره 26، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 301-309

نفیسه السادات نکویی؛ مرجان بیگی؛ مهتاب رضاپور


بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان از دندانپزشکی سالمندان

دوره 25، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 57-70

آرزو علائی؛ آرش عزیزی؛ ناصر ولائی؛ نیوشا ترکاشوند دهنو


بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در سال 93

دوره 25، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 137-146

افسانه راجی زاده؛ زهرا خواجه؛ مریم اسدی؛ سحر کرمانیان؛ عبدالحسین موسوی ریگی؛ حسن مظفری خسروی