کلیدواژه‌ها = سلامت معنوی
آینده نگاری آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 29-17

علیرضا طاهری؛ بهزاد شمس؛ هدی احمری طهران


سازوکارهای ارتقای خویشتن‌داری از منظر قرآن

دوره 31، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 282-272

محمود شکوهی تبار؛ علی سلیمی؛ نورا کمالیون؛ اکرم حیدری؛ مرتضی حیدری


نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات

دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، آذر 1398، صفحه 1-12

عیسی عیسی زاده؛ نیکزاد عیسی زاده


پیش بینی میزان شدت بیماری قلبی عروقی بر اساس تاب آوری، سلامت معنوی و حمایت اجتماعی

دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، دی 1397، صفحه 34-45

محمد علی بشارت؛ سمیه رامش


الگوی ارائه خدمات سلامت معنوی در بیمارستانهای ایران

دوره 27، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 56-66

علیرضا حیدری؛ احمد حاجبی؛ جعفر بوالهری؛ بهزاد دماری


بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392

دوره 23، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 55-66

ایروان مسعودی اصل؛ قاسم رجبی واسکولایی؛ لیلا گودرزی؛ مهدی رعدآبادی؛ امیر حسین اسکندری