کلیدواژه‌ها = پاسخگویی اجتماعی
نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی

دوره 31، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 20-1

مهدی افکار؛ علیرضا خوشدل؛ فاطمه موسوی؛ نسترن لعل؛ ترمه ترجمان؛ آرزو چوهدری؛ پریسا شجاعی؛ سید منصور رضوی


پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت، یک مطالعه تحلیل مفهوم

دوره 31، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 65-53

محمدرضا عبدالملکی؛ صدیقه مومنی


الگوی شش وجهی تعالی دانشگاهها؛ ضامن اعتلای نظام سلامت در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 29، شماره 3، آذر 1399، صفحه 171-182

عطااله پورعباسی؛ زهرا خیری؛ سید حسن امامی رضوی؛ شهرام یزدانی؛ حسین قنبری آلانق؛ علی اکبر حق دوست