کلیدواژه‌ها = اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای در آموزش دانشگاهی: ابعاد و ساز هها

دوره 26، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 272-284

شهرام یزدانی؛ معصومه ایمانی پور


تاثیر آموزش اصول اخلاقی با روش ایفای نقش در کارآموزی بر مهارتهای اخلاقی دانشجویان پرستاری

دوره 26، شماره 3، آذر 1396، صفحه 159-170

راحله ثابت سروستانی؛ علی خانی جیحونی؛ ژیلا فریدونی؛ زهرا مرادی؛ مهدی امیرخانی؛ شهناز کریمی