کلیدواژه‌ها = آموزش
سیاست های کلان در بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 78-73

نیلوفر پیکری؛ ابوالفضل باقری‌فرد


آینده نگاری آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 29-17

علیرضا طاهری؛ بهزاد شمس؛ هدی احمری طهران


مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 158-142

ارسطو گوران اوریمی؛ عبدالله علی اسماعیلی؛ سیده زهرا حسینی درونکلائی


بررسی تطبیقی الگوهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره

دوره 28، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 70-81

فرهاد فراهانی؛ لیلا معصومی؛ معصومه رستمی معز؛ زهرا خاموردی؛ مهناز خطیبان


بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این سیاستها از نگاه ایشان

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، اسفند 1397، صفحه 282-295

زهرا خیری؛ منظر امیرخانی؛ سلمازسادات نقوی الحسینی؛ حمید اکبری؛ عطااله پورعباسی


بررسی وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته و اساتید

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 105-114

آبتین حیدرزاده؛ سلیمان احمدی؛ علی صفوی نایینی؛ مهرداد حق ازلی؛ ریحانه بنازادگان؛ مریم السادات مصطفوی؛ نیره اسلامی؛ نوشین آگاهی


بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مفهومی تدوین

دوره 26، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 45-50

عطاءاله پورعباسی؛ علی اکبر حق دوست؛ حمید اکبری؛ زهرا خیری؛ رضا دهنویه؛ سمیه نوری حکمت؛ سیدحامد رحیمی؛ باقر لاریجانی


بهره مندی از ظرفیت رسانه در استقرار برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ یک تجربه عملی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 51-58

زهرا خیری؛ حمید اکبری؛ سلمازسادات نقوی الحسینی؛ عطاءاله پورعباسی


آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه کاربردی

دوره 24، شماره 1، بهمن 1394، صفحه 19-30

یحیی پاسدار؛ بهزاد کرمی متین؛ فرید نجفی؛ پریسا نیازی؛ میترا دربندی


بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی

دوره 21، شماره 2، خرداد 1391

مریم آویژگان؛ احمد رضا نصر