موضوعات = اخلاق در علوم پزشکی
دوازده نکته کلیدی اخلاقی در سلامت الکترونیک و پزشکی از راه دور

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 107-90

علیرضا آتشی؛ اردلان شریعت؛ غلامرضا حسن زاده؛ زهراسادات آزادمنجیر


تنش‌های اخلاقی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی: یک مطالعه کیفی.

دوره 31، شماره 3، آذر 1401، صفحه 198-185

فاطمه حسن شیری؛ محسن کریمی؛ امیر احمد شجاعی