هیات تحریریه

دوره 22، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-3


پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و نتایج اولیه

دوره 27، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-8

عطااله پورعباسی؛ علی اکبر حق دوست؛ مجید فصیحی هرندی؛ محمودرضا دهقانی؛ ایمان حلاوتی؛ حمید اکبری؛ زهرا خیری؛ باقر لاریجانی


سخن سردبیر

دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، دی 1397، صفحه 1-1


ارایه مدل جهت رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-15

علی نمکی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-9

فرحناز خواجه نصیری؛ شهلا خسروی؛ معصومه خیرخواه؛ جمشید حاجتی؛ مریم اکبری لاکه


نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات

دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، آذر 1398، صفحه 1-12

عیسی عیسی زاده؛ نیکزاد عیسی زاده


تبیین جایگاه بیانیه گام دوم انقلاب در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران و الگوی پیاده سازی مفاهیم آن در نظام آموزش عالی سلامت

دوره 28، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-10

عطااله پورعباسی؛ سید حسن امامی رضوی؛ زهرا خیری؛ سلماز سادات نقوی الحسینی؛ باقر لاریجانی


از "استعدادبرتر" تا "مرجع‌شدن": مفهوم‌سازی نوین دربستر حمایت‌ ‌دانشگاهی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-12

علی اکبر حق دوست؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ شهرام یزدانی؛ مریم حسینی ابرده؛ رضا دهنویه


شناسایی شاخص های رتبه بندی با رویکرد دانشگاههای نسل سوم ( مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-11

عاطفه پدرام فر؛ سعید صفاریان همدانی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


مدیریت خرید تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در آموزش و درمان در کشورهای منتخب: مطالعه مروری

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-14

اعظم لاری؛ نهضت گودرزی؛ فریبا حسنی؛ مریم خواجه؛ محمدرضا جلیل نواز نوین


بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی

دوره 21، شماره 2، خرداد 1391

مریم آویژگان؛ احمد رضا نصر


راه حل تعارض منافع و مصادیق آن در آموزش و درمان

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1391

مجتبی پارسا؛ حمیدرضا نمازی؛ باقر لاریجانی