نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، سلیمان طراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس وارونه مجازی"تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست" برای کارورزان پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 52-37]
 • اسدنژاد، فاطمه طراحی الگوی بهبود سیاست های توسعه بیمه های بهداشتی و درمانی در ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 259-243]
 • اسماعیلی، حسین مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا از منظر فقه و حقوق [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 242-232]
 • اشرفی، محمود رضا بررسی فرسودگی شغلی دستیاران تخصص بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس پرسش نامه ماسلاچ در سال 1400-1399. [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 171-159]
 • اشرفی زاده، حدیث بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 97-86]
 • افکار، مهدی نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 20-1]
 • امینی، میترا مؤلفه های مؤثر بر توسعه پژوهش‌های میان رشته‌ای ( مطالعه داده بنیاد) [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 310-298]
 • انصافداران، فریده مؤلفه های مؤثر بر توسعه پژوهش‌های میان رشته‌ای ( مطالعه داده بنیاد) [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 310-298]
 • ایمانی، محمدنقی ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 215-199]
 • ایمانی، محمدنقی شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 295-283]

ب

 • بابائی، مجید نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 85-81]
 • براتی، امید نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 85-81]
 • بشیری، حسن مدل توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 128-113]

پ

 • پنجه علی بیک، سمانه دوازده نکته ی کلیدی در منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای استفاده از هوش مصنوعی در آموزش علوم پزشکی: یک مرور نظام مند [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 36-21]

ت

 • ترجمان، ترمه نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 20-1]
 • توسلی، علیرضا بررسی فرسودگی شغلی دستیاران تخصص بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس پرسش نامه ماسلاچ در سال 1400-1399. [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 171-159]

ث

 • ثقفی، فاطمه گذار به پزشکی شخصی، ضروری ولی از کدام مسیر؟ [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 112-98]

ج

 • جاهد، حسینعلی ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 215-199]
 • جاهد، حسینعلی شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 295-283]
 • جمالی، اختر تعیین حوزه‌ها،عوامل بازدارنده و عوامل پیشران در تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی، ازدیدگاه خبرگان،مورد:دانشگاه علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 231-216]
 • جوادی نژاد، عبدالله تعیین حوزه‌ها،عوامل بازدارنده و عوامل پیشران در تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی، ازدیدگاه خبرگان،مورد:دانشگاه علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 231-216]

چ

 • چوهدری، آرزو نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 20-1]

ح

 • حاجی بابایی، فاطمه بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 97-86]
 • حسن شیری، فاطمه تنش‌های اخلاقی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی: یک مطالعه کیفی. [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 198-185]
 • حسینی درونکلائی، سیده زهرا مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 158-142]
 • حسینی مقدم، محمد مدل توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 128-113]
 • حمیدی، هادی نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 85-81]
 • حیدرزاده، آبتین دوازده نکته ی کلیدی در منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای استفاده از هوش مصنوعی در آموزش علوم پزشکی: یک مرور نظام مند [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 36-21]
 • حیدری، اکرم سازوکارهای ارتقای خویشتن‌داری از منظر قرآن [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 282-272]
 • حیدری، مرتضی بررسی فرسودگی شغلی دستیاران تخصص بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس پرسش نامه ماسلاچ در سال 1400-1399. [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 171-159]
 • حیدری، مرتضی سازوکارهای ارتقای خویشتن‌داری از منظر قرآن [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 282-272]
 • حیدری نسب، مهدیه بررسی سلامت جسم و روان در آموزه‌های دینی از منظر شهید مطهری [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 172-184]

خ

 • خاتمی، فرناز بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 97-86]
 • خوشدل، علیرضا نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 20-1]

د

 • دانش فرد، کرم الله طراحی الگوی بهبود سیاست های توسعه بیمه های بهداشتی و درمانی در ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 259-243]

ر

 • رضوی، سید منصور نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 20-1]

ز

 • زرانی، فریبا نیازهای مذهبی و معنوی مراقبان بیماران مبتلا به سرطان: نظریه رویه [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 322-311]

س

 • سلیمی، علی سازوکارهای ارتقای خویشتن‌داری از منظر قرآن [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 282-272]

ش

 • شجاعی، امیر احمد بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 97-86]
 • شجاعی، امیر احمد تنش‌های اخلاقی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی: یک مطالعه کیفی. [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 198-185]
 • شجاعی، پریسا نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 20-1]
 • شکوهی تبار، محمود سازوکارهای ارتقای خویشتن‌داری از منظر قرآن [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 282-272]
 • شمسائی، مریم مؤلفه های مؤثر بر توسعه پژوهش‌های میان رشته‌ای ( مطالعه داده بنیاد) [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 310-298]
 • شیخی چمان، محمدرضا نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 85-81]

ط

 • طاهری، احمد رضا طراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس وارونه مجازی"تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست" برای کارورزان پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 52-37]

ع

 • عبدالملکی، محمدرضا پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت، یک مطالعه تحلیل مفهوم [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 65-53]
 • عبدلی، زهرا نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 85-81]
 • عظیمی، پرهام شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 141-129]
 • عفت پناه، محمد بررسی فرسودگی شغلی دستیاران تخصص بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس پرسش نامه ماسلاچ در سال 1400-1399. [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 171-159]
 • علی اسماعیلی، عبدالله مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 158-142]

ف

 • فضل اللهی، حسین بررسی فرسودگی شغلی دستیاران تخصص بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس پرسش نامه ماسلاچ در سال 1400-1399. [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 171-159]
 • فهیمی علی آباد، محدثه نیازهای مذهبی و معنوی مراقبان بیماران مبتلا به سرطان: نظریه رویه [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 322-311]

ق

 • قاضی نوری، سپهر گذار به پزشکی شخصی، ضروری ولی از کدام مسیر؟ [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 112-98]
 • قورچیان، نادرقلی تعیین حوزه‌ها،عوامل بازدارنده و عوامل پیشران در تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی، ازدیدگاه خبرگان،مورد:دانشگاه علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 231-216]

ک

 • کریمی، محسن تنش‌های اخلاقی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی: یک مطالعه کیفی. [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 198-185]
 • کریمی اسبوئی، سمانه گذار به پزشکی شخصی، ضروری ولی از کدام مسیر؟ [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 112-98]
 • کمالیون، نورا سازوکارهای ارتقای خویشتن‌داری از منظر قرآن [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 282-272]
 • کیخا، احمد شناخت مولفه‌های برنامه کوچینگ به منظور ارتقاء سرمایه انسانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 80-66]

گ

 • گوران اوریمی، ارسطو مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 158-142]

ل

 • لعل، نسترن نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 20-1]

م

 • محمدجعفری، رسول بررسی سلامت جسم و روان در آموزه‌های دینی از منظر شهید مطهری [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 172-184]
 • محمدیها، هاله شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 141-129]
 • محمودی، حسین دیدگاه نظریه اخلاقی فضیلت محور در حل تعارضات اخلاقی آموزش دانشجویان پرستاران: مقاله مروری [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 271-260]
 • محمودی، عبدالرضا مؤلفه های مؤثر بر توسعه پژوهش‌های میان رشته‌ای ( مطالعه داده بنیاد) [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 310-298]
 • معصومیان حسینی، تکتم طراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس وارونه مجازی"تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست" برای کارورزان پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 52-37]
 • معمارزاده طهرانی، غلامرضا شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 141-129]
 • مقیمی درزی، سیده خدیجه بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 97-86]
 • موسوی، فاطمه نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 20-1]
 • مومنی، صدیقه پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت، یک مطالعه تحلیل مفهوم [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 65-53]

ن

 • نجف بیگی، رضا طراحی الگوی بهبود سیاست های توسعه بیمه های بهداشتی و درمانی در ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 259-243]
 • نظام زاده، مریم دیدگاه نظریه اخلاقی فضیلت محور در حل تعارضات اخلاقی آموزش دانشجویان پرستاران: مقاله مروری [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 271-260]
 • نیک اندیش، ملیحه طراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس وارونه مجازی"تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست" برای کارورزان پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 52-37]

ی

 • یوسفی، زهرا ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 215-199]
 • یوسفی، زهرا شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 31، شماره 4، 1401، صفحه 295-283]