اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابوالفضل باقری فرد

استاد ارتوپدی معاون آموزشی ودبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

a.bagherifardbehdasht.gov.ir
81452893
55322520000

سردبیر

دکتر الهه ملکان راد

استاد اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق کودکان استاد اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق کودکان
گروه بیماری‌های کودکان، دانشکده پزشکی
مرکز طبی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

eradtums.ac.ir
0000-0001-7824-6973

دبیر اجرایی

دکتر محمد حسین صادقیان

استادیار پزشکی قانونی
گروه پزشکی قانونی دانشکده پزشکی
بیمارستان یاس,بیمارستان شریعتی,بیمارستان آرش
مرکز تحقیقات مسمومیت ها
دانشگاه علوم پزشکی تهران

cv.tums.ac.ir/cv/MohammadHosein_Sadeghian#
msadeghiansina.tums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا حسن زاده قیه قشلاقی

استاد علوم تشریحی 1- استاد علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- دبیر شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت

h.hassnazadehsina.tums.ac.ir
0000-0003-0724-6479

خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی

دانشیار زنان و زایمان - گروه بیماری‌های زنان و زایمان، دانشکده پزشکی بیمارستان آرش دانشگاه علوم پزشکی تهران 1- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران
2- عضو پیوسته و رئیس گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ebrahim_khamsehyahoo.com
0000-0003-4971-9510

دکتر کامران باقری لنکرانی

استاد ممتاز بیماری‌های گوارش و کبد بالغین گروه داخلی، دانشکده پزشکی 1- مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
پژوهشکده سلامت
2- مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی، مرکز آموزشی درمانی نمازی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ablankaranigmail.com
0000-0002-7524-9017

دکتر فریدون عزیزی

دکترای فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم بالغین استاد دانشکده پزشکی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=103013
aziziendocrine.ac.ir

دکتر محمدعلی محققی

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی عمومی استاد دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=98131
mamohagheghiyahoo.com

دکتر کاظم محمد

دکترای تخصصی (PhD) / آمار زیستی استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

mohammadktums.ac.ir

دکتر محمد اسماعیل اکبری

استاد جراحی سرطان گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

drakbari.drakbarigmail.com
0000-0002-9938-3587

دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی

استاد پزشکی اجتماعی 1- گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت
پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2- دبیر شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

jkuhpayehyahoo.com
81452539
0000-0001-7067-8624

دکتر حسن ابوالقاسمی

استاد خون و سرطان کودکان 1- استاد خون و سرطان کودکان
گروه اطفال، دانشکده پزشکی
2- بیمارستان بقیه ا... الاعظم
دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

h.abolghasemi.hagmail.com
0000-0001-6920-5029

دکتر علیرضا رحیم نیا

استاد ارتوپدی کودکان استاد ارتوپدی کودکان
گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات تروما
بیمارستان بقیه ا... الاعظم
دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

alirez_rahimniayahoo.com
0000-0001-9063-8435

دکتر سید موید علویان

استاد بیماری‌های گوارش و کبد بالغین گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
بیمارستان بقیه ا... الاعظم
دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

malaviangmail.com
0000-0002-4443-6602

دکتر محسن نفر

استاد بیماری‌های کلیه (بالغین) گروه نفرولوژی بالغین، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن کلیه
بیمارستان شهید لبافی نژاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

nafarsbmu.ac.ir

دکتر محمودرضا اشرفی

استاد مغز و اعصاب کودکان استاد مغز و اعصاب کودکان
معاون پژوهشی مرکزطبی کودکان
گروه بیماری‌های کودکان، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ashradfimsina.tums.ac.ir

دکتر غلامعلی جاودان

دانشیار علوم تغذیه 1- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
2- مدیر کل امور شاهد و ایثارگر

gjavidangmail.com
0000-0003-0006-7881

دکتر نیلوفر پیکری

دکتری تخصصی اپیدمیولوٍژی دبیر شورای بین الملل معاونت آموزشی

niloofarpeykarigmail.com
0000000332193751

دکتریونس پناهی

فلوشیپ فارماکوتراپی مراقبت های ویژه استاد فراماکوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

yunespanahiyahoo.com
09123270993
0000000225048356

کارشناس نشریه

دکتر منظر امیرخانی

دکتری تخصصی مشاوره وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

manzaramirkhanigmail.com
0000-0001-6844-8256

دکتر سمانه پنجه علی بیک

دکتری تخصصی ریاضی کاربردی مرکز سنجش آموزش پزشکی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

samaneh.alibeikgmail.com
02164892314
0000-0002-6559-3279

مجید عسکری

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

majidaskariyahoo.com
0912159459