نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرام سازی پیشرونده عضلانی مقایسه تأثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی و آوای قرآن، ذکرخدا، برسطح اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری در بدو ورود به کارآموزی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 56-64]
 • آرامش روان کارکرد های تربیتی روزی حلال و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 67-78]
 • آزاد سازی بررسی تطبیقی الگوهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 70-81]
 • آزمون الکترونیکی مقایسه میزان رضایتمندی از برگزاری آزمون‌های الکترونیکی و سنتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 38-55]
 • آزمون پذیرش دستیار تخصصی مرور تاریخی بر دستاورد و چالش‌های آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در یک دوره 40 ساله (1357 الی 1397) در ایران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 11-20]
 • آزمون زبان وزارت بهداشت مقایسه تأثیر دو نوع شیوه ارزیابی کاغذی و مبتنی بر رایانه‎ بر نتایج و عملکرد داوطلبان آزمون زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (MHLE) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-25]
 • آزمون سنتی مقایسه میزان رضایتمندی از برگزاری آزمون‌های الکترونیکی و سنتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 38-55]
 • آسیب شناسی زندگی زناشویی آسیب شناسی زندگی زوج های نابارور ایرانی [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • آسیب های ورزشی اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبود عملکرد فیزیکی در ورزشکاران مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 21-32]
 • آگاهی بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان از دندانپزشکی سالمندان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 57-70]
 • آگاهی بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در سال 93 [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 137-146]
 • آگاهی برسی نگرش و آگاهی بهورزان و مراقبین بهداشت مدارس کرمان در مورد اثرات نور آفتاب و استفاده از ترکیبات ضد آفتاب [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • آگاهی برسی میزان آگاهی و رضایت خانواده های ساکن شهر همدان از خدمات مراکز بهداشتی درمانی شهری در سال 1376 [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • آگاهی آگاهی مادران نسبت به احکام شرعی پس از زایمان و ارتباط آن با برخی موارد [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 301-309]
 • آگاهی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم مدارس ابتدایی دولتی شهر ساری در خصوص بهداشت دهان و دندان در سال 1398 [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 63-75]
 • آلکالوئید اثرات شناخته شده گیاهان بر رشد و نمو جنین در حیوانات [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • آمایش سرزمینی ارائه الگوی همکاری بین بخشی برای اجرای مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مطالعه [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • آمایش سرزمینی آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه‌ی آموزش عالی سلامت [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 113-123]
 • آمبولی گازی درمان بیماری رفع فشار و آمبولی گازی با اکسیژن هیپرباریک [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • آموزش آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه کاربردی [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 19-30]
 • آموزش شیوه های آموزش پزشکی نظری پس از اسلام و مقایسه آن با روش های جدید تدریس [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 49-56]
 • آموزش طراحی الگویی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک‌های استراتژیک اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • آموزش بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مفهومی تدوین [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • آموزش بهره مندی از ظرفیت رسانه در استقرار برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ یک تجربه عملی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 51-58]
 • آموزش بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • آموزش نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه خود آنان [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • آموزش نقش یادگیری مهارت ها نوآوری در توسعه نوآوری دانش در گروه علوم پزشکی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • آموزش ارزیابی وضعیت قطب های علوم پزشکی در ایران [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • آموزش بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • آموزش رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • آموزش بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه ی بازخورد ویدئویی بر مهارت های ارتباطی اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه با گروه شاهد1384 [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 8-15]
 • آموزش مقایسه اهداف آموزشی و تناسب آن با دروس ارائه شده و الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی ایران با سایر نقاط جهان [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • آموزش بررسی وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته و اساتید [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 105-114]
 • آموزش بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این سیاستها از نگاه ایشان [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 282-295]
 • آموزش بررسی تطبیقی الگوهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 70-81]
 • آموزش مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 158-142]
 • آموزش تعیین حوزه‌ها،عوامل بازدارنده و عوامل پیشران در تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی، ازدیدگاه خبرگان،مورد:دانشگاه علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 231-216]
 • آموزش اساتید مراکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)دانشگاههای علوم پزشکی : نقش ، جایگاه و دستاوردها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • آموزش بالینی مرور تاریخی بر دستاورد و چالش‌های آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در یک دوره 40 ساله (1357 الی 1397) در ایران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 11-20]
 • آموزش بهداشت و ارتقای سلامت تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و آموزش بهداشت در آموزش بهداشت مدارس با بحران های موجود آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس با تاکید بر شناسایی نیازها [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 285-300]
 • آموزش پاسخگو ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر ارشادگری بر آموزش پاسخگو در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک با رویکرد دانشگاههای نسل چهارم [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 117-127]
 • آموزش پزشکی ارزیابی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران وآینده‌نگاری : لازمه توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در آینده [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 45-56]
 • آموزش پزشکی ارزیابی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران وآینده‌نگاری : لازمه توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در آینده [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 59-68]
 • آموزش پزشکی ضرورت استفاده از روش ایفای نقش در دانشگاههای علوم پزشکی [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 147-156]
 • آموزش پزشکی گزارشی از همایش آموزش پزشکی اردیبهشت ماه 1391 [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • آموزش پزشکی مراکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)دانشگاههای علوم پزشکی : نقش ، جایگاه و دستاوردها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • آموزش پزشکی مقایسه اهداف آموزشی و تناسب آن با دروس ارائه شده و الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی ایران با سایر نقاط جهان [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • آموزش پزشکی پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و نتایج اولیه [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • آموزش پزشکی جایگاه یادگیری سیار در دانشگاههای علوم پزشکی کشور: نظرات، پیامد ها [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 133-145]
 • آموزش پزشکی مرور تاریخی بر دستاورد و چالش‌های آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در یک دوره 40 ساله (1357 الی 1397) در ایران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 11-20]
 • آموزش پزشکی رویکرد استراتژیک و تعاملی در برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی: همگامی با الزامات برنامه ریزی در هزاره سوم [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 21-34]
 • آموزش پزشکی مدیریت خرید تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در آموزش و درمان در کشورهای منتخب: مطالعه مروری [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • آموزش پزشکی حضور عزتمند در عرصه بین‌المللی آموزش پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 15-22]
 • آموزش پزشکی پاسخگو بررسی نقش اعضای هیئت علمی در آموزش پزشکی پاسخگو [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 147-156]
 • آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی اهمیت و چارچوب مناسب آینده نگاری توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در کشور [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 91-102]
 • آموزش پزشکی عمومی ارزیابی کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) براساس استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 16-25]
 • آموزش ضمن خدمت ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 215-199]
 • آموزش عالی اخلاق حرفه ای در آموزش دانشگاهی: ابعاد و ساز هها [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 272-284]
 • آموزش عالی بررسی وضعیت بازار دانش آموزش عالی ایران (مطالعه موردی دانشگاه‌های زیر‌مجموعه‌‌ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان مازندران) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 23-37]
 • آموزش عالی آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه‌ی آموزش عالی سلامت [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 113-123]
 • آموزش عالی تدوین شاخصهای رصد عملکرد گروههای آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد عملکردی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 157-168]
 • آموزش عالی طراحی و اجرای مصاحبه ساختارمند آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) در دانشگاههای علوم پزشکی [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 271-281]
 • آموزش عالی بررسی و تبیین میزان موفقیت اجرای سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 26-40]
 • آموزش عالی تاثیر شیوع کووید 19 بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 196-211]
 • آموزش عالی شناسایی مولفه‌های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 267-283]
 • آموزش عالی حضور عزتمند در عرصه بین‌المللی آموزش پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 15-22]
 • آموزش عالی سلامت آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه‌ی آموزش عالی سلامت [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 113-123]
 • آموزش عالی سلامت تبیین جایگاه بیانیه گام دوم انقلاب در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران و الگوی پیاده سازی مفاهیم آن در نظام آموزش عالی سلامت [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 1-10]
 • آموزش عالی سلامت بررسی و تبیین میزان موفقیت اجرای سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 26-40]
 • آموزش علوم پزشکی ارائه الگوی همکاری بین بخشی برای اجرای مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مطالعه [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • آموزش علوم پزشکی سیاستگذاری آموزش عالی سلامت در ایران؛ مروری بر تجربیات 40 ساله [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 215-223]
 • آموزش علوم پزشکی ارائه مدلی جهت تبیین تأثیر رهبری بصیر بر استقلال دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 114-129]
 • آموزش علوم پزشکی الگوی شش وجهی تعالی دانشگاهها؛ ضامن اعتلای نظام سلامت در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 171-182]
 • آموزش علوم پزشکی دوازده نکته ی کلیدی در منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای استفاده از هوش مصنوعی در آموزش علوم پزشکی: یک مرور نظام مند [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 36-21]
 • آموزش مادام العمر جایگاه و وضعیت آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای در جهان، یک مقاله مروری [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • آموزش مجازی سیر تحولات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: تشکیل دانشگاه علوم پزشکی مجازی [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 233-243]
 • آموزش مجازی بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران درباره سامانه آموزش مجازی و بکارگیری آن در پاندمی کووید 19 [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 47-56]
 • آموزش مداوم میزان و عوامل مؤثر بر استفاده از پست الکترونیک در مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای جایگاه و وضعیت آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای در جهان، یک مقاله مروری [دوره 23، شماره 1، 1393]
 • آموزش مسائل نوجوانی ارزیابی دغدغه های دختران نوجوان در خصوص مسایل بلوغ و بررسی همسویی آن با دغدغه های مادران ایشان [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 52-61]
 • آموزش های سازمانی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش مداوم ویژه داروسازان و پزشکان سازمان غذا و دارو بر اساس مدل سیپ در سال 1397 [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 103-113]
 • آموزش و پرورش مبانی دینی مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری در نظام آموزشی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 316-327]
 • آموزه‌های دینی بررسی سلامت جسم و روان در آموزه‌های دینی از منظر شهید مطهری [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 172-184]
 • آموزه های دینی- فرهنگی ملاحظات توانمندسازی نوجوانان در حوزه مفاهیم مرتبط با بلوغ از منظر آموزه‌های دینی و فرهنگی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 12-22]
 • آنالیز مفهوم اخلاق حرفه ای در آموزش دانشگاهی: ابعاد و ساز هها [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 272-284]
 • آهن نقش اضافه دریافت آهن در بروز سرطان [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • آوای قرآن اثر بخشی آوای قرآن بر کاهش میزان اضطراب زندانیان [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • آوای قرآن مقایسه تأثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی و آوای قرآن، ذکرخدا، برسطح اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری در بدو ورود به کارآموزی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 56-64]
 • آیات نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 1-12]
 • آینده آموزش عالی تاثیر شیوع کووید 19 بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 196-211]
 • آینده نگاری اهمیت و چارچوب مناسب آینده نگاری توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در کشور [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 91-102]
 • آینده نگری شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاههای علوم پزشکی استان مازندران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 69-80]
 • آینده نگری نقش مرجعیت علمی و آینده نگری در توسعه دانشگاه های نسل چهارم به منظور ارایه مدل (مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی مازندران) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 76-87]

ا

 • ابعاد بازار دانش بررسی وضعیت بازار دانش آموزش عالی ایران (مطالعه موردی دانشگاه‌های زیر‌مجموعه‌‌ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان مازندران) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 23-37]
 • ابعاد‌ساختاری طراحی و روان سنجی ابزار سنجش ابعاد محتوایی و ساختاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی سلامت (با رویکرد به تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت در قرن 21) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 88-103]
 • ابعاد‌محتوایی طراحی و روان سنجی ابزار سنجش ابعاد محتوایی و ساختاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی سلامت (با رویکرد به تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت در قرن 21) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 88-103]
 • ابو علی سینا ملاحظات اخلاق علمی و عملی در زندگی و آثار ابن سینا [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • اپیدمیولوژی بررسی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی منجر به مرگ در استان اصفهان در سال 1391 [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 233-246]
 • اپی ژنتیک نقش تغذیه در سرطان از دیدگاه اپی ژنتیک [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 9-18]
 • اثربخشی اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبود عملکرد فیزیکی در ورزشکاران مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 21-32]
 • اثربخشی آموزش ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 215-199]
 • اثربخشی سازمانی بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با اثر بخشی سازمانی در دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 129-144]
 • اجرا ارائه الگوی همکاری بین بخشی برای اجرای مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مطالعه [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • اجرای استراتژی طراحی الگویی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک‌های استراتژیک اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • اجرای سیاست تبیین جایگاه بیانیه گام دوم انقلاب در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران و الگوی پیاده سازی مفاهیم آن در نظام آموزش عالی سلامت [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 1-10]
 • اچ.آی.وی اثربخشی مقایسه ای درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز بیمارستان امام خمینی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • احکام ثانویه بررسی فقهی احکام ثانویۀ عدم جواز شبیه‌سازی انسانی (Human Cloning) و نقد آنها [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]
 • اختلالات شخصیت اختلال‌های شخصیت دسته سوم (اجتنابی، وابسته و وسواسی): نقش پیش‌بینی کننده جهت‌گیری مذهبی و صفات شخصیت [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 9-20]
 • اختلال کمبود توجه و بیش فعالی برسی ارتباط ((اختلال کم توجهی و پیش فعالی )) و مسائل قانونی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • اخلاق برسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • اخلاق‌ تله‌فارماسی در ایران از منظر اخلاق در داروسازی‌: امکان سنجی‌، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 143-156]
 • اخلاق پرستاری اخلاق مراقبت: رویکردی پرستاری در اخلاق [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]
 • اخلاق پزشکی روش تطبیق در متدولوژی اخلاق پزشکی از منظر اسلام [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 43-52]
 • اخلاق پزشکی راه حل تعارض منافع و مصادیق آن در آموزش و درمان [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • اخلاق پزشکی خصوصیات ظاهری و رفتاری پزشک از دیدگاه طب سنتی ایران [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • اخلاق پزشکی ملاحظات اخلاق علمی و عملی در زندگی و آثار ابن سینا [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • اخلاق پزشکی طراحی مدل مطلوب برنامه درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد اخلاق محور [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 51-62]
 • اخلاق پزشکی دوازده نکته ی کلیدی در منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای استفاده از هوش مصنوعی در آموزش علوم پزشکی: یک مرور نظام مند [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 36-21]
 • اخلاق حرفه‌ای رابطه بین اخلاق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی میان کارکنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 258-271]
 • اخلاق حرفه ای تاثیر آموزش اصول اخلاقی با روش ایفای نقش در کارآموزی بر مهارتهای اخلاقی دانشجویان پرستاری [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 159-170]
 • اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای در آموزش دانشگاهی: ابعاد و ساز هها [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 272-284]
 • اخلاق در پژوهش لزوم بررسی پژوهش های مشاهده ای در کمیته های اخلاق در پژوهش [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 247-257]
 • اخلاق سازمانی تاثیر کمال‌گرایی پیشرفت‌دهنده بر یادگیری سازمانی و اخلاق سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 245-255]
 • اخلاق علمی ملاحظات اخلاق علمی و عملی در زندگی و آثار ابن سینا [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • اخلاق عملی ملاحظات اخلاق علمی و عملی در زندگی و آثار ابن سینا [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • ادغام تعامل نزدیک به صفر اجزای آموزشی و سیستم ارائه خدمات در یک نظام ادغام ییافته: یک مطالعه کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • ادغام ادغام دو بیمارستان: یک مطالعه موردی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • اذان بررسی تاثیر تحریک شنوایی با آوای اذان بر تغییرات علایم همودینامیک در بیماران مبتلا به کما [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 31-38]
 • ارائه مدل ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 215-199]
 • ارتباطات ارتباطات: رکن کلیدی آمادگی بیمارستان ها در بلایا [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 77-86]
 • ارتباط پزشک بیمار بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه ی بازخورد ویدئویی بر مهارت های ارتباطی اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه با گروه شاهد1384 [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 8-15]
 • ارتباط پزشک و بیمار بومی سازی راهنمای مشاهده ای Calgary Cambridge برای سنجش مهارت های ارتباطی بین پزشک و بیمار بر اساس استاندارد سازگاری فرهنگی متقابل در ایران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 59-70]
 • ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای ارائه مدلی به منظور ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای مدیران آموزشی دانشگاهها [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 52-68]
 • ارتقاء کیفیت توانمندسازی حلقه های کیفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان: تحلیل محتوای کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • ارتقای کیفی آمورش مراکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)دانشگاههای علوم پزشکی : نقش ، جایگاه و دستاوردها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • ارتوپدی تنش‌های اخلاقی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی: یک مطالعه کیفی. [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 198-185]
 • ارزش های اخلاقی دانشگاه حکمت بنیان، هدف راهبردی الگوی شش وجهی تعالی آموزش علوم پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 57-65]
 • ارزش های معنوی دانشگاه حکمت بنیان، هدف راهبردی الگوی شش وجهی تعالی آموزش علوم پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 57-65]
 • ارزشیابی ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • ارزشیابی رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • ارزشیابی ارزیابی میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بر اساس رویکردِ ارزشیابی دانشجویان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 190-203]
 • ارزشیابی طراحی و استقرار سیستم ملی اعتباربخشی و ارزشیابی مراکز آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 260-270]
 • ارزشیابی ارزشیابی کیفیت اساتید و دانشجویان گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز در بخش درونداد و فرایند بر اساس الگوی سیپCIPP [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 37-50]
 • ارزشیابی آموزشی طراحی و تدوین کارنامه عملکرد (Logbook) فراگیران بهورزی کشور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 124-132]
 • ارزیابی طراحی الگویی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک‌های استراتژیک اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • ارزیابی ارزیابی عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با استفاده از مدل سیپ [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • ارزیابی پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و نتایج اولیه [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • ارزیابی اثربخشی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش مداوم ویژه داروسازان و پزشکان سازمان غذا و دارو بر اساس مدل سیپ در سال 1397 [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 103-113]
 • ارزیابی اثربخشی تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی مدون کارکنان بیمارستان طالقانی تهران براساس الگوی کرک پاتریک در سال 1397 [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 10-23]
 • ارزیابی طبی چگونه می توان به افراد مجوز ورزش کردن داد ؟ [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی تاثیر برگزاری دوره شبیه سازی بر نحوه عملکرد دستیاران طب اورژانس در تصمیم گیری در مورد اقدامات بحرانی [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 171-178]
 • ارزیابی عملکرد مطالعه تطبیقی وضعیت دانشگاههای علوم پزشکی طبق نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز 2018 و 2019 [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 296-310]
 • ارشادگری ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر ارشادگری بر آموزش پاسخگو در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک با رویکرد دانشگاههای نسل چهارم [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 117-127]
 • اساتید ارزیابی کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) براساس استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 16-25]
 • اساتید بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران درباره سامانه آموزش مجازی و بکارگیری آن در پاندمی کووید 19 [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 47-56]
 • استاد ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • استاد مبانی دینی مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری در نظام آموزشی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 316-327]
 • استاد پزشکی تجارب اساتید پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مشکلات مرتبط با مدیریت کلاس [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 179-196]
 • استان اصفهان بررسی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی منجر به مرگ در استان اصفهان در سال 1391 [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 233-246]
 • استاندارد نقش شاخص های مدیریت و رهبری از استانداردهای اعتبار بخشی ملی در عملکرد بیمارستان های خصوصی شهر تهران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 71-83]
 • استاندارد سازگاری فرهنگی متقابل بومی سازی راهنمای مشاهده ای Calgary Cambridge برای سنجش مهارت های ارتباطی بین پزشک و بیمار بر اساس استاندارد سازگاری فرهنگی متقابل در ایران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 59-70]
 • استان کرمان سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به با استفاده از روش تحلیل فراگیر (HDI)شاخص توسعه انسانی در سال های 80 و 86 (DEA)داده ها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • استقلال دانشگاهی ارائه مدلی جهت تبیین تأثیر رهبری بصیر بر استقلال دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 114-129]
 • استقلال دانشگاهی شناسایی ابعاد استقلال دانشگاهی در راستای سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 24-40]
 • استیلاسیون نقش تغذیه در سرطان از دیدگاه اپی ژنتیک [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 9-18]
 • اسلام موسیقی در اسلام و طب [دوره 19، شماره 2، 1389]
 • اسلام اسلام و عدالت در سلامت [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 35-45]
 • اسلام جایگاه سالمندان و مراقبت از سلامت آن‌ها در اسلام [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 97-104]
 • اسلام تکریم دانشجو از منظر اسلام [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 67-76]
 • اسید لینولئیک کونژوگه بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه برفاکتورهای آنتی اکسیدانی و التهابی درسرطان کولورکتال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 169-182]
 • اشتباهات پزشکی تعیین وضعیت جاری و علل خطاهای نسخه نویسی، نسخه پیچی و استعمال دارو در بیمارستان آموزشی امیرالمؤمنین زابل(91-90) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 33-42]
 • اشتباهات دارویی تعیین وضعیت جاری و علل خطاهای نسخه نویسی، نسخه پیچی و استعمال دارو در بیمارستان آموزشی امیرالمؤمنین زابل(91-90) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 33-42]
 • اشتغال بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی والدین بر سلامت کودکان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • اشتغال پزشک بررسی انگیزه ادامه تحصیل و وضعیت شغلی داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار در سال 1386 [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • اشتها زمان غذا خوردن در طب سنتی ایران [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 65-70]
 • اشتیاق شغلی بررسی رابطه بین مدیریت دانش و اشتیاق شغلی با سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 310-322]
 • اشتیاق شغلی رابطه بین تحقق رهبری تحولی با خودکارآمدی و اشتیاق شغلی در کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-45]
 • اصل روش تطبیق در متدولوژی اخلاق پزشکی از منظر اسلام [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 43-52]
 • اصول اصول و تکنی کهای جراحی اندا مهای کلیوی-ادراری در دوران اسلامی(از سوم تا قرن سیزدهم هجری) [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 333-350]
 • اضطراب اثر بخشی آوای قرآن بر کاهش میزان اضطراب زندانیان [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • اضطراب مقایسه تأثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی و آوای قرآن، ذکرخدا، برسطح اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری در بدو ورود به کارآموزی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 56-64]
 • اضطراب افسردگی بررسی وضعیت سلامت روان نمونه ای از کارکنان مراکز روانپزشکی [دوره 14، شماره 1، 1384]
 • اضطراب قبل از عمل تاثیر شنیدن دعای قرانی برمیزان اضطراب وعلائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 45-54]
 • اطلاعات بهداشتی پرونده کامپیوتری بیمار (CPR) استفاده از فناوری پیشرفته در مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • اعتباربخشی طراحی و استقرار سیستم ملی اعتباربخشی و ارزشیابی مراکز آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 260-270]
 • اعتباربخشی نقش شاخص های مدیریت و رهبری از استانداردهای اعتبار بخشی ملی در عملکرد بیمارستان های خصوصی شهر تهران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 71-83]
 • اعتماد اجتماعی نابرابری های سلامت، سرطان و اعتماد اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • اعتیاد برسی ارتباط ((اختلال کم توجهی و پیش فعالی )) و مسائل قانونی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • اعتیاد برسی رابطه بین ((خودپنداره)) و ((گرایش به اعتیاد در جوانان)) [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • اعضای هیات علمی ارزیابی میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بر اساس رویکردِ ارزشیابی دانشجویان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 190-203]
 • افسردگی بررسی نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1388 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • افسردگی برسی رابطه صله رحم با اختلالات افسردگی [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • اقتصاد بالینی نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 85-81]
 • اقتصاد دانش بنیان حرکت به سوی نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 179-189]
 • اقتصاد سلامت نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 85-81]
 • اقدامات بحرانی ارزیابی تاثیر برگزاری دوره شبیه سازی بر نحوه عملکرد دستیاران طب اورژانس در تصمیم گیری در مورد اقدامات بحرانی [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 171-178]
 • اکسیژن هیپرباریک درمان بیماری رفع فشار و آمبولی گازی با اکسیژن هیپرباریک [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • الدرشیلد بیمه سلامت و جمعیت سالمندی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 111-122]
 • الگو الگوی ارائه خدمات سلامت معنوی در بیمارستانهای ایران [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 56-66]
 • الگوهای برنامه های درسی مقایسه اهداف آموزشی و تناسب آن با دروس ارائه شده و الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی ایران با سایر نقاط جهان [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • الگوی بهبود طراحی الگوی بهبود سیاست های توسعه بیمه های بهداشتی و درمانی در ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 259-243]
 • الگوی پیشنهادی اهمیت و چارچوب مناسب آینده نگاری توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در کشور [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 91-102]
 • الگوی تعالی دانشگاه الگوی شش وجهی تعالی دانشگاهها؛ ضامن اعتلای نظام سلامت در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 171-182]
 • الگوی سیپ ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش مداوم ویژه داروسازان و پزشکان سازمان غذا و دارو بر اساس مدل سیپ در سال 1397 [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 103-113]
 • الگوی سیپ ارزشیابی کیفیت اساتید و دانشجویان گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز در بخش درونداد و فرایند بر اساس الگوی سیپCIPP [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 37-50]
 • المپیاد ورزشی دانشجویان برسی میزان سلامتی عمومی و عزت نفس دانشجویان پسر ورزشکار شرکت کننده در دومین المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • امبیاز مشکلات آمبیاز و تشخیص آزمایشگلهی آن [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • امکان‌سنجی امکان‌سنجی تدریس تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد سلامت‌محور در دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 23-32]
 • امور حاکمیتی شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 141-129]
 • امور قراردادی شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 141-129]
 • امور مشارکتی شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 141-129]
 • انبوه سازی آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-32]
 • انتخاب جنسیّت بررسی فقهی و پزشکی تعیین جنسیّت جنین توسط تکنیک(PGD) [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 71-86]
 • انتقال بیماری مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا از منظر فقه و حقوق [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 242-232]
 • انجمن علمی تجربه چهل ساله نظام آموزش عالی سلامت جمهوری اسلامی ایران در توسعه انجمن های علمی علوم پزشکی [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 251-259]
 • انسان نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 1-12]
 • انس با قرآن ارتباط انس با قرآن و سلامت روانی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 29-36]
 • انضباط تجارب اساتید پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مشکلات مرتبط با مدیریت کلاس [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 179-196]
 • انطباق پذیری شغلی رابطه انطباق پذیری شغلی با شایستگی های حرفه ای کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 65-78]
 • انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای 40 ساله توسعه آموزش تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی در ایران [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 224-232]
 • انکولوژی بررسی ارتباط کیفیت زندگی و نیاز های معنوی بیماران مبتلا به سرطان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 199-212]
 • انگ اثربخشی مقایسه ای درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز بیمارستان امام خمینی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • انگیزش تجارب اساتید پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مشکلات مرتبط با مدیریت کلاس [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 179-196]
 • انگیزش شغلی بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر مبنای نظریه هرزبرگ [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 46-57]
 • انگیزه بررسی مقایسه‌ای انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شیراز [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 302-315]
 • انگیزه پیشرفت رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 21-34]
 • انگیزه پیشرفت تحصیلی بررسی مقایسه‌ای انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شیراز [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 302-315]
 • اهداف نیازسنجی و تدوین اهداف آموزشی برنامه ارائه مراقبت معنوی در پرستاران [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 67-82]
 • اهداف آموزشی مقایسه اهداف آموزشی و تناسب آن با دروس ارائه شده و الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی ایران با سایر نقاط جهان [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • اورژانس بررسی رضایتمندی مراجعین به اورژانس بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب(عج) شهرستان رفسنجان از خدمات کاردرمانی [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 26-34]
 • اوستا دستمزد پزشکان در جهان ایرانی پیش از اسلام بخش اول: دستمزد پزشکان در اوستا و متون مرتبط با سنت اوستایی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • ایدز اثربخشی مقایسه ای درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز بیمارستان امام خمینی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • ایران مقایسه ماءالشعیر سنتی و صنعتی از لحاظ فرمولاسیون و پارامترهای آزمایشگاهی: مطالعه آزمایشگاهی و مرور متون [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • ایران مروری بر تاریخچه ی طب در ایران، با تأکید بر دوره ی قاجار [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • ایران ارزیابی وضعیت قطب های علوم پزشکی در ایران [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • ایران پیشینه ی مدرسه ی گندی شاپور، مهم ترین مرکز پزشکی در دوره باستان [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 23-30]
 • ایران توسعه و اعتبارسنجی مقیاس پریشانی اخلاقی در جامعه پرستاران ایران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 46-55]
 • ایران بررسی نگرش گروهی از پزشکان ایرانی به یوتانازی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • ایران سالمندی در ایران 1410 ؛ هشداری برای نظام سلامت [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 9-18]
 • ایران تجربه چهل ساله نظام آموزش عالی سلامت جمهوری اسلامی ایران در توسعه انجمن های علمی علوم پزشکی [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 251-259]
 • ایران تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 183-195]
 • ایران حضور عزتمند در عرصه بین‌المللی آموزش پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 15-22]
 • ایفای نقش ضرورت استفاده از روش ایفای نقش در دانشگاههای علوم پزشکی [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 147-156]
 • ایفای نقش تاثیر آموزش اصول اخلاقی با روش ایفای نقش در کارآموزی بر مهارتهای اخلاقی دانشجویان پرستاری [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 159-170]
 • اینترلوکین6 بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه برفاکتورهای آنتی اکسیدانی و التهابی درسرطان کولورکتال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 169-182]

ب

 • بارداری اثرات شناخته شده گیاهان بر رشد و نمو جنین در حیوانات [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • باروری رهیافتی فقهی ، پزشکی به معیار ممنوعیت سزارین انتخابی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 74-92]
 • باروری/ناباروری ضرورت طراحی نظام ثبت ناباروری در ایران (مقاله مروری) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 119-128]
 • بازارهای بین‌المللی موانع ورود محصولات دانش بنیان حوزه سلامت به بازارهای بین المللی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 90-101]
 • بازاریابی تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 37-64]
 • بازاریابی آموزشی تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 37-64]
 • بازاریابی آموزشی بازاریابی آموزشی در دانشگاه آزاد راهبردی برای توسعه پایدار [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 84-97]
 • بازخورد ویدئویی بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه ی بازخورد ویدئویی بر مهارت های ارتباطی اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه با گروه شاهد1384 [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 8-15]
 • بازنگری فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • بحث مبتنی بر دانش طراحی و ساماندهی طرح منتورینگ در دانشکده پزشکی شیراز و تقویت آموزش مبتنی بر دانش عمقی از طریق این طرح [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 228-236]
 • برآورد نیروی انسانی تعیین حد گسترش رشته های علوم پزشکی درمقاطع تحصیلات تکمیلی درکشور [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 9-20]
 • برآورد نیروی تخصصی بالینی تحلیلی از برآورد نیاز کشور به نیروهای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی برای ده سال آینده (تا سال 1398 شمسی) [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • برابری اسلام و عدالت در سلامت [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 35-45]
 • برنامه برنامه‌ریزی در دانشگاه علوم پزشکی: چالش‌ها و راهکارها [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 212-234]
 • برنامه آموزشی فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • برنامه استراتژیک رویکرد استراتژیک و تعاملی در برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی: همگامی با الزامات برنامه ریزی در هزاره سوم [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 21-34]
 • برنامه تحول و نوآوری بررسی وضعیت جوسازمانی نوآورانه از دیدگاه کارکنان آموزشی: مطالعه مقدماتی در جهت اجرای برنامه تحول و نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 91-100]
 • برنامه چهارم توسعه برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • برنامه درسی مقایسه اهداف آموزشی و تناسب آن با دروس ارائه شده و الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی ایران با سایر نقاط جهان [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • برنامه درسی طراحی مدل مطلوب برنامه درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد اخلاق محور [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 51-62]
 • برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی در دانشگاه علوم پزشکی: چالش‌ها و راهکارها [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 212-234]
 • برنامه ریزی ارتباطات: رکن کلیدی آمادگی بیمارستان ها در بلایا [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 77-86]
 • برنامه ریزی آموزشی مقایسه اهداف آموزشی و تناسب آن با دروس ارائه شده و الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی ایران با سایر نقاط جهان [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • بر نامه ریزی تعاملی رویکرد استراتژیک و تعاملی در برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی: همگامی با الزامات برنامه ریزی در هزاره سوم [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 21-34]
 • برنامه ریزی راهبردی برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • برنامه ریزی راهبردی& انتخاب راهبرد برتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نگاه خبرگان برنامه ریزی بر پایه مدل فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی (مبتنی بر نگرش تجویزی) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 49-68]
 • برنامه ریزی راهبردی رشته های تخصصی بالینی فرآیند برنامه ریزی راهبردی و دستاوردهای آن از دیدگاه اعضای کمیته های راهبردی رشته های تخصصی [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • برنامه های آموزشی مدون تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی مدون کارکنان بیمارستان طالقانی تهران براساس الگوی کرک پاتریک در سال 1397 [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 10-23]
 • برنامه های تحدید جمعیت مطالعه اثرات برنامه های تحدید جمعیت در پیشبرد اهداف توسعه بهداشت ملی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • برنامه های درسی تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای تأثیرگذار در بین المللی سازی برنامه های درسی علوم پزشکی:دیدگاه اعضای هیئت علمی [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 197-212]
 • برونداد های علمی پایش تولیدات علمی علوم پزشکی از منظر بهره گیری از قرآن کریم [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 129-136]
 • بزهکاری برسی ارتباط ((اختلال کم توجهی و پیش فعالی )) و مسائل قانونی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • بستری تجربه دعا در زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی : مطالعه فنومنولوژی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 81-94]
 • بلایا ارتباطات: رکن کلیدی آمادگی بیمارستان ها در بلایا [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 77-86]
 • بلوغ ملاحظات توانمندسازی نوجوانان در حوزه مفاهیم مرتبط با بلوغ از منظر آموزه‌های دینی و فرهنگی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 12-22]
 • بلوغ ارزیابی دغدغه های دختران نوجوان در خصوص مسایل بلوغ و بررسی همسویی آن با دغدغه های مادران ایشان [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 52-61]
 • بهداشت دهان و دندان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم مدارس ابتدایی دولتی شهر ساری در خصوص بهداشت دهان و دندان در سال 1398 [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 63-75]
 • بهره وری بررسی وضعیت واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 96-95 با توجه به آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 311-323]
 • بهورز طراحی و تدوین کارنامه عملکرد (Logbook) فراگیران بهورزی کشور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 124-132]
 • بومی سازی بومی سازی راهنمای مشاهده ای Calgary Cambridge برای سنجش مهارت های ارتباطی بین پزشک و بیمار بر اساس استاندارد سازگاری فرهنگی متقابل در ایران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 59-70]
 • بومی گزینی آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-32]
 • بیانیه گام دوم انقلاب تبیین جایگاه بیانیه گام دوم انقلاب در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران و الگوی پیاده سازی مفاهیم آن در نظام آموزش عالی سلامت [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 1-10]
 • بی‌خوابی ترکیب درمان شناختی-رفتاری، تدابیر طب سنتی ایران و برخی از عوامل محیطی، بر بی‌خوابی زن میانسال: مطالعۀ موردی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 1-11]
 • بیرجند فرسودگی شغلی و سلامت عمومی در دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان مکرری: فرسودگی شغلی در دانشجویان پزشکی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 19-28]
 • بیکربنات سدیم برسی میزان سدیم و مقدار نمک طعام موجود در انواع نان مورد مصرف در شهرستان مشهد [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • بیمار نیاز به مراقبت های مذهبی در بیماران بستری [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • بیمار بررسی فقهی- حقوقی دلایل محرمانگی مدارک پزشکی [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • بیمار بررسی موانع اقامه نماز بیمار از دیدگاه بیماران بستری در بخش های بستری بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب رفسنجان [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 145-158]
 • بیمار بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 97-86]
 • بیماران حق مصرف کننده محصولات دارویی و پزشکی بر آموزش در حقوق ایران و فقه امامیه با ویکردی به اسناد اتحادیه اروپا [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 13-24]
 • بیماران مبتلا به سرطان تجربه دعا در زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی : مطالعه فنومنولوژی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 81-94]
 • بیمارستان میزان رضایت بیماران از نحوه ارتباط کارکنان بیمارستان با آنها؛ مطالعه موردی بیمارستان سینا [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]
 • بیمارستان ارزیابی کارایی فنی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 37-48]
 • بیمارستان رابطه سازگاری استراتژیک و درگیری شغلی در بیمارستان هاشمی نژاد تهران [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 107-118]
 • بیمارستان تحلیل هزینه در کانون های هزینه یک بیمارستان آموزشی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • بیمارستان ادغام دو بیمارستان: یک مطالعه موردی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • بیمارستان میزان رضایت مندی بیماران سالمند بستری از خدمات ارائه شده در بیمارستان های عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • بیمارستان نیاز به مراقبت های مذهبی در بیماران بستری [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • بیمارستان سنجش آگاهی اقتصادی مدیران(اعضای شبکه تصمیم گیری) بیمارستان های آموزشی، تأمین اجتماعی و خصوصی تهران، بهمن ماه1385 [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • بیمارستان ارتباطات: رکن کلیدی آمادگی بیمارستان ها در بلایا [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 77-86]
 • بیمارستان بررسی موانع اقامه نماز بیمار از دیدگاه بیماران بستری در بخش های بستری بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب رفسنجان [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 145-158]
 • بیمارستان الگوی ارائه خدمات سلامت معنوی در بیمارستانهای ایران [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 56-66]
 • بیمارستان‌آموزشی تعیین حوزه‌ها،عوامل بازدارنده و عوامل پیشران در تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی، ازدیدگاه خبرگان،مورد:دانشگاه علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 231-216]
 • بیمارستان آموزشی امکان بهرهگیری از مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان : تحلیل وضعیت موجود [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • بیمارستان امام حسین (ع) بررسی آگاهی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) از منشور حقوق بیمار در سال 1386 [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 65-76]
 • بیمارستان دوستدار مادر رابطه ی شایستگی های رهبری بالینی ماماهای شاغل در بیمارستا ن های دولتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با شاخص های بیمارستان دوستدار مادر [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 323-332]
 • بیمارستا نهای دولتی تهدیدات آشکار مؤثر بر خطاهای پزشکی در بیمارستا نهای دولتی استان تهران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • بیماری گیاهان دارویی و توصیه های درمانی در مثنوی [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • بیماری تیروئیدی چشم بیماری تیروئیدی چشم [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 70-79]
 • بیماری رفع فشار درمان بیماری رفع فشار و آمبولی گازی با اکسیژن هیپرباریک [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • بیماری قلبی عروقی پیش بینی میزان شدت بیماری قلبی عروقی بر اساس تاب آوری، سلامت معنوی و حمایت اجتماعی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 34-45]
 • بیماریهای غیر واگیر دیدگاه قرآن در مورد عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 87-100]
 • بیمه بهداشت و درمان طراحی الگوی بهبود سیاست های توسعه بیمه های بهداشتی و درمانی در ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 259-243]
 • بیمه در سالمندان بیمه سلامت و جمعیت سالمندی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 111-122]
 • بیمه شده تناسب تعرفه های دولتی و خصوصی ویزیت پزشکان عمومی با بودجه خانوار بیمه شدگان [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • بیمه مراقبت های بلند مدت بیمه سلامت و جمعیت سالمندی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 111-122]
 • بیمه ی سلامت خصوصی ارائه ی مدلی برای بیمه های سلامت خصوصی در ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • بیمه ی سلامت مکمل ارائه ی مدلی برای بیمه های سلامت خصوصی در ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • بین‌المللی‌سازی حضور عزتمند در عرصه بین‌المللی آموزش پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 15-22]
 • بین المللی سازی تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای تأثیرگذار در بین المللی سازی برنامه های درسی علوم پزشکی:دیدگاه اعضای هیئت علمی [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 197-212]

پ

 • پاراکسوناز بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه برفاکتورهای آنتی اکسیدانی و التهابی درسرطان کولورکتال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 169-182]
 • پاسخگویی اجتماعی الگوی شش وجهی تعالی دانشگاهها؛ ضامن اعتلای نظام سلامت در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 171-182]
 • پاسخگویی اجتماعی نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 20-1]
 • پاسخگویی اجتماعی پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت، یک مطالعه تحلیل مفهوم [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 65-53]
 • پانل خبرگان اهمیت و چارچوب مناسب آینده نگاری توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در کشور [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 91-102]
 • پایایی مقایسه تأثیر دو نوع شیوه ارزیابی کاغذی و مبتنی بر رایانه‎ بر نتایج و عملکرد داوطلبان آزمون زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (MHLE) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-25]
 • پایش رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • پرداخت از جیب تناسب تعرفه های دولتی و خصوصی ویزیت پزشکان عمومی با بودجه خانوار بیمه شدگان [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • پرستاران توسعه و اعتبارسنجی مقیاس پریشانی اخلاقی در جامعه پرستاران ایران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 46-55]
 • پرستاران نیازسنجی و تدوین اهداف آموزشی برنامه ارائه مراقبت معنوی در پرستاران [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 67-82]
 • پرستاری نیاز به مراقبت های مذهبی در بیماران بستری [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • پرسشنامه رفتار مدیریت عمکلرد بررسی رفتارهای مدیریت عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با ابزار PMBQ درسال 1395 [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 115-128]
 • پرسنل بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک درسال 1390 [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • پرسنل درمانی میزان و عوامل مؤثر بر استفاده از پست الکترونیک در مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • پرفشاری خون عوامل همراه پر فشاری خون نتایج یک مطالعه جامعه نگر [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • پرونده بیمار تعیین وضعیت جاری و علل خطاهای نسخه نویسی، نسخه پیچی و استعمال دارو در بیمارستان آموزشی امیرالمؤمنین زابل(91-90) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 33-42]
 • پرونده کامپیوتری بیمار پرونده کامپیوتری بیمار (CPR) استفاده از فناوری پیشرفته در مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • پریشانی اخلاقی توسعه و اعتبارسنجی مقیاس پریشانی اخلاقی در جامعه پرستاران ایران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 46-55]
 • پزشک نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه خود آنان [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • پزشک بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 97-86]
 • پزشکان بررسی نگرش گروهی از پزشکان ایرانی به یوتانازی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • پزشکان مسلمان طب اسلامی و تاثیر آن بر علم پزشکی [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • پزشک عمومی تناسب تعرفه های دولتی و خصوصی ویزیت پزشکان عمومی با بودجه خانوار بیمه شدگان [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • پزشکی شیوه های آموزش پزشکی نظری پس از اسلام و مقایسه آن با روش های جدید تدریس [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 49-56]
 • پزشکی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مفهومی تدوین [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • پزشکی بهره مندی از ظرفیت رسانه در استقرار برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ یک تجربه عملی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 51-58]
 • پزشکی بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • پزشکی دستمزد پزشکان در جهان ایرانی پیش از اسلام بخش اول: دستمزد پزشکان در اوستا و متون مرتبط با سنت اوستایی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • پزشکی ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • پزشکی از راه دور مطالعه تطبیقی الزامات خدمات سلامت روان از راه دور جانبازان در کشورهای منتخب [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 81-92]
 • پزشکی تخصصی ارزیابی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران وآینده‌نگاری : لازمه توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در آینده [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 45-56]
 • پزشکی تخصصی ارزیابی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران وآینده‌نگاری : لازمه توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در آینده [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 59-68]
 • پژوهش آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه کاربردی [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 19-30]
 • پژوهش بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • پژوهش پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت، یک مطالعه تحلیل مفهوم [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 65-53]
 • پژوهش سلامت پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت، یک مطالعه تحلیل مفهوم [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 65-53]
 • پژوهش های مشاهده ای لزوم بررسی پژوهش های مشاهده ای در کمیته های اخلاق در پژوهش [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 247-257]
 • پست الکترونیک میزان و عوامل مؤثر بر استفاده از پست الکترونیک در مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • پلاسمای غنی از پلاکت اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبود عملکرد فیزیکی در ورزشکاران مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 21-32]
 • پوست طراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس وارونه مجازی"تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست" برای کارورزان پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 52-37]
 • پوشش همگانی سلامت طراحی و بکارگیری مجتمع‌های سلامت در راستای پوشش همگانی سلامت با تمرکز بر حاشیه نشینان شهری در تبریز، ایران [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 213-232]
 • پیش بینی نیروی انسانی تحلیلی از برآورد نیاز کشور به نیروهای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی برای ده سال آینده (تا سال 1398 شمسی) [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • پیشرفت تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88 [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 37-48]
 • پیشگیری از جرم برسی ارتباط ((اختلال کم توجهی و پیش فعالی )) و مسائل قانونی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1382]

ت

 • تئوری هرزبرگ بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر مبنای نظریه هرزبرگ [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 46-57]
 • تاب آوری پیش بینی میزان شدت بیماری قلبی عروقی بر اساس تاب آوری، سلامت معنوی و حمایت اجتماعی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 34-45]
 • تاریخ مروری بر تاریخچه ی طب در ایران، با تأکید بر دوره ی قاجار [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • تاریخ پزشکی پیشینه ی مدرسه ی گندی شاپور، مهم ترین مرکز پزشکی در دوره باستان [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 23-30]
 • تب حاد برسی تشخیصی تبهای حاد در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان مرکز طبی کودکان [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • تبعیض جنسیّت بررسی فقهی و پزشکی تعیین جنسیّت جنین توسط تکنیک(PGD) [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 71-86]
 • تجاری‌سازی ارائه الگوی راهبردهای تجاری‌سازی محصولات و فناوری های نوین در شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 54-69]
 • تجهیزات پزشکی مدیریت خرید تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در آموزش و درمان در کشورهای منتخب: مطالعه مروری [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • تحریک شنوایی بررسی تاثیر تحریک شنوایی با آوای اذان بر تغییرات علایم همودینامیک در بیماران مبتلا به کما [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 31-38]
 • تحصیلات بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی والدین بر سلامت کودکان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • تحصیلات تکمیلی تدوین شاخصهای رصد عملکرد گروههای آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد عملکردی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 157-168]
 • تحصیلات تکمیلی دستاوردهای 40 ساله توسعه آموزش تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی در ایران [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 224-232]
 • تحصیلی تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88 [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 37-48]
 • تحقیق و توسعه مطالعه تطبیقی الگوی همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه همکاری بین بخشی در آموزش علوم پزشکی در کشورهای منتخب [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 66-89]
 • تحلیل استنادی پایش تولیدات علمی علوم پزشکی از منظر بهره گیری از قرآن کریم [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 129-136]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی کارایی فنی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 37-48]
 • تحلیل پوششی داده ها سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به با استفاده از روش تحلیل فراگیر (HDI)شاخص توسعه انسانی در سال های 80 و 86 (DEA)داده ها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • تحلیل تم ارائه الگوی شایستگی های مدیران در دانشگاه‌ علوم پزشکی مبتنی بر تحلیل تم [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 24-36]
 • تحلیل تم طراحی الگوی بهبود سیاست های توسعه بیمه های بهداشتی و درمانی در ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 259-243]
 • تحلیل رفتگی شغلی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان حوزه ستادی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 48-57]
 • تحلیل ساختاری-تفسیری مدل توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 128-113]
 • تحلیل فراگیر داده ها اندازه گیری کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور: 1386 [دوره 19، شماره 3، 1389]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 183-195]
 • تحلیل محتوا تجارب اساتید پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مشکلات مرتبط با مدیریت کلاس [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 179-196]
 • تحلیل محتوا تاثیر شیوع کووید 19 بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 196-211]
 • تحلیل محتوی توانمندسازی حلقه های کیفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان: تحلیل محتوای کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • تحلیل مفهوم پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت، یک مطالعه تحلیل مفهوم [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 65-53]
 • تحول طراحی الگویی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک‌های استراتژیک اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • تحول بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مفهومی تدوین [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • تحول بهره مندی از ظرفیت رسانه در استقرار برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ یک تجربه عملی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 51-58]
 • تحول بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این سیاستها از نگاه ایشان [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 282-295]
 • تحول در آموزش عالی الگوی شش وجهی تعالی دانشگاهها؛ ضامن اعتلای نظام سلامت در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 171-182]
 • تحول و نوآوری پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و نتایج اولیه [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • تحول و نوآوری شناسایی ابعاد استقلال دانشگاهی در راستای سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 24-40]
 • تحول و نوآوری رویکرد استراتژیک و تعاملی در برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی: همگامی با الزامات برنامه ریزی در هزاره سوم [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 21-34]
 • تحول و نوآوری در آموزش آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-32]
 • تدریس ضرورت استفاده از روش ایفای نقش در دانشگاههای علوم پزشکی [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 147-156]
 • تدریس اخلاق حرفه ای در آموزش دانشگاهی: ابعاد و ساز هها [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 272-284]
 • تدریس امکان‌سنجی تدریس تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد سلامت‌محور در دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 23-32]
 • تدریس اثربخش ارزیابی میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بر اساس رویکردِ ارزشیابی دانشجویان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 190-203]
 • تربیت کارکرد های تربیتی روزی حلال و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 67-78]
 • تربیت دستیار بررسی وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته و اساتید [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 105-114]
 • تربیت دینی مبانی دینی مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری در نظام آموزشی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 316-327]
 • تشخیص کاربرد دانش فیزیولوژیک برای تشخیص و درمان حاد کلیوی [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 58-69]
 • تشخیص برسی تشخیصی تبهای حاد در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان مرکز طبی کودکان [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • تشخیص آزمایشگاهی مشکلات آمبیاز و تشخیص آزمایشگلهی آن [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • تعارض منافع راه حل تعارض منافع و مصادیق آن در آموزش و درمان [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • تعالی دانشگاه حکمت بنیان، هدف راهبردی الگوی شش وجهی تعالی آموزش علوم پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 57-65]
 • تعامل تعامل نزدیک به صفر اجزای آموزشی و سیستم ارائه خدمات در یک نظام ادغام ییافته: یک مطالعه کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • تعاملات‌حرفه‌ای تعیین حوزه‌ها،عوامل بازدارنده و عوامل پیشران در تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی، ازدیدگاه خبرگان،مورد:دانشگاه علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 231-216]
 • تعرفه تناسب تعرفه های دولتی و خصوصی ویزیت پزشکان عمومی با بودجه خانوار بیمه شدگان [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • تعهد حرفه‌‌ای بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 97-86]
 • تعهد سازمانی عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 39-48]
 • تعهدسازمانی بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان سازمانهای پژوهشی محور [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • تعهد عاطفی عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 39-48]
 • تعهد مستمر عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 39-48]
 • تعهد هنجاری عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 39-48]
 • تعیین کننده های اجتماعی سلامت نابرابری های سلامت، سرطان و اعتماد اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • تغذیه نقش تغذیه در سرطان از دیدگاه اپی ژنتیک [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 9-18]
 • تغذیه بهره گیری از برخی آموزه های اسلامی در زمینه آداب تغذیه سالم [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 69-80]
 • تغییر جنسیت بررسی حکم فقهی و پزشکی تغیر جنسیت [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • تفسیر موضوعی قرآن کریم امکان‌سنجی تدریس تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد سلامت‌محور در دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 23-32]
 • تقصیرکیفری مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا از منظر فقه و حقوق [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 242-232]
 • تکریم تکریم دانشجو از منظر اسلام [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 67-76]
 • تکن کی دلفی ارائه ی مدلی برای بیمه های سلامت خصوصی در ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • تکنولوژی تله‌فارماسی در ایران از منظر اخلاق در داروسازی‌: امکان سنجی‌، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 143-156]
 • تکنیک اصول و تکنی کهای جراحی اندا مهای کلیوی-ادراری در دوران اسلامی(از سوم تا قرن سیزدهم هجری) [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 333-350]
 • تکنیک AHP اولویتهای مولفه های موثر نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی با رویکرد AHP [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 16-36]
 • تکنیک( PGD ) بررسی فقهی و پزشکی تعیین جنسیّت جنین توسط تکنیک(PGD) [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 71-86]
 • تک یاخته های روده ای مشکلات آمبیاز و تشخیص آزمایشگلهی آن [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • تله‌فارماسی‌ تله‌فارماسی در ایران از منظر اخلاق در داروسازی‌: امکان سنجی‌، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 143-156]
 • تله مدیسن‌ تله‌فارماسی در ایران از منظر اخلاق در داروسازی‌: امکان سنجی‌، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 143-156]
 • تمدن اسلامی طب اسلامی و تاثیر آن بر علم پزشکی [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • تمرکز زدایی آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-32]
 • تمرکز زدایی بررسی وضعیت واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 96-95 با توجه به آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 311-323]
 • تندرستی بهره گیری از برخی آموزه های اسلامی در زمینه آداب تغذیه سالم [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 69-80]
 • تنش اخلاقی تنش‌های اخلاقی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی: یک مطالعه کیفی. [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 198-185]
 • تنفس ضربه سردر multiply trauma [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • تهدیدات آشکار تهدیدات آشکار مؤثر بر خطاهای پزشکی در بیمارستا نهای دولتی استان تهران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • تهران ارزیابی کارایی فنی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 37-48]
 • تهران تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88 [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 37-48]
 • تهران بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 97-86]
 • توانمند سازی توانمندسازی حلقه های کیفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان: تحلیل محتوای کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • توانمندسازی پویا توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی: تحلیل محتوای متون [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 128-142]
 • توانمندی بررسی وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته و اساتید [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 105-114]
 • توانمندی های پویا توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی: تحلیل محتوای متون [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 128-142]
 • توزیع بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 296-301]
 • توسعه مطالعه تطبیقی وضعیت دانشگاههای علوم پزشکی طبق نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز 2018 و 2019 [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 296-310]
 • توسعه -آینده نگاری ارزیابی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران وآینده‌نگاری : لازمه توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در آینده [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 45-56]
 • توسعه -آینده نگاری ارزیابی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران وآینده‌نگاری : لازمه توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در آینده [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 59-68]
 • توسعه بهداشت ملی مطالعه اثرات برنامه های تحدید جمعیت در پیشبرد اهداف توسعه بهداشت ملی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • توسعه پایدار بازاریابی آموزشی در دانشگاه آزاد راهبردی برای توسعه پایدار [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 84-97]
 • توسعه دانشگاه نسل چهارم نقش مرجعیت علمی و آینده نگری در توسعه دانشگاه های نسل چهارم به منظور ارایه مدل (مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی مازندران) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 76-87]
 • توسعه متوازن بررسی و تبیین میزان موفقیت اجرای سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 26-40]
 • توسعه‌ی پایدار آمایش سرزمین، راهبردی برای توسعه‌ی آموزش عالی سلامت [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 113-123]
 • تولید مثل ضرورت طراحی نظام ثبت ناباروری در ایران (مقاله مروری) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 119-128]
 • تیروئید افتالموپاتی بیماری تیروئیدی چشم [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 70-79]
 • تیروئید اوربیتوپاتی بیماری تیروئیدی چشم [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 70-79]

ج

 • جامعه‌پذیری سازمانی رابطه بین اخلاق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی میان کارکنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 258-271]
 • جامعه شناسی پزشکی نابرابری های سلامت، سرطان و اعتماد اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • جانباز مطالعه تطبیقی الزامات خدمات سلامت روان از راه دور جانبازان در کشورهای منتخب [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 81-92]
 • جرّاحی اصول و تکنی کهای جراحی اندا مهای کلیوی-ادراری در دوران اسلامی(از سوم تا قرن سیزدهم هجری) [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 333-350]
 • جرم برسی ارتباط ((اختلال کم توجهی و پیش فعالی )) و مسائل قانونی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • جرم انگاری مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا از منظر فقه و حقوق [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 242-232]
 • جریان خون ضربه سردر multiply trauma [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • جمعیت سالمندی در ایران 1410 ؛ هشداری برای نظام سلامت [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 9-18]
 • جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شناسایی و ارزیابی عوامل درونی مرتبط با نظام مدیریت آموزش در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 79-102]
 • جنسیت جنین جنسیت جنین از دیدگاه قرآن، روایات و دانش جنین شناسی [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 87-96]
 • جنین جنسیت جنین از دیدگاه قرآن، روایات و دانش جنین شناسی [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 87-96]
 • جهت­گیری مذهبی اختلال‌های شخصیت دسته سوم (اجتنابی، وابسته و وسواسی): نقش پیش‌بینی کننده جهت‌گیری مذهبی و صفات شخصیت [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 9-20]
 • جواز برسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • جواز مشروط بررسی حکم فقهی و پزشکی تغیر جنسیت [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • جوانان برسی رابطه بین ((خودپنداره)) و ((گرایش به اعتیاد در جوانان)) [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • جوسازمانی نوآورانه بررسی وضعیت جوسازمانی نوآورانه از دیدگاه کارکنان آموزشی: مطالعه مقدماتی در جهت اجرای برنامه تحول و نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 91-100]

چ

 • چاقی مقایسه دریافت غذایی و اشتها در دو گروه بیماران تحت همودیالیز چاق و دارای وزن نرمال [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 83-96]
 • چالش برنامه‌ریزی در دانشگاه علوم پزشکی: چالش‌ها و راهکارها [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 212-234]
 • چالش ها جایگاه یادگیری سیار در دانشگاههای علوم پزشکی کشور: نظرات، پیامد ها [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 133-145]
 • چالش های بیمه ای بیمه سلامت و جمعیت سالمندی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 111-122]
 • چشم انداز ایران 1404 برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 1، 1389]

ح

 • حاشیه نشینی طراحی و بکارگیری مجتمع‌های سلامت در راستای پوشش همگانی سلامت با تمرکز بر حاشیه نشینان شهری در تبریز، ایران [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 213-232]
 • حرکات فیزیکی تاثیر حرکات فیزیکی و موزون آیینی و مناسکی بر سلامت روان تنی [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 53-57]
 • حرکات مناسکی تاثیر حرکات فیزیکی و موزون آیینی و مناسکی بر سلامت روان تنی [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 53-57]
 • حرکات موزون آیینی تاثیر حرکات فیزیکی و موزون آیینی و مناسکی بر سلامت روان تنی [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 53-57]
 • حرمت برسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • حرمت مطلق بررسی حکم فقهی و پزشکی تغیر جنسیت [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • حقوق بیمار راهکارهای حفظ حقوق بیمار در سیستم پرونده الکترونیک سلامت [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • حکمرانی خوب تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم بر کیفیت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی‌کلان منطقه یک [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 284-295]
 • حکمرانی خوب شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 141-129]
 • حلال نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 1-12]
 • حمایت اجتماعی رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی با سلامت روان زنان شاغل در یک سازمان دولتی [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 247-256]
 • حمایت اجتماعی پیش بینی میزان شدت بیماری قلبی عروقی بر اساس تاب آوری، سلامت معنوی و حمایت اجتماعی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 34-45]
 • حوادث جاده ای بررسی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی منجر به مرگ در استان اصفهان در سال 1391 [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 233-246]
 • حوزه سلامت موانع ورود محصولات دانش بنیان حوزه سلامت به بازارهای بین المللی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 90-101]

خ

 • خدمات پشتیبانی بررسی رابطه ی بین ارائه خدمات پشتیبانی و رضایت مندی کارکنان واحدهای تخصصی در ستاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 130-140]
 • خدمات و مراقبت بهداشتی میزان رضایت مندی بیماران سالمند بستری از خدمات ارائه شده در بیمارستان های عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • خصوصی بررسی تطبیقی الگوهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 70-81]
 • خطاهای پزشکی تهدیدات آشکار مؤثر بر خطاهای پزشکی در بیمارستا نهای دولتی استان تهران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • خط مشی ارائه الگوی همکاری بین بخشی برای اجرای مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مطالعه [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • خنثای روانی بررسی حکم فقهی و پزشکی تغیر جنسیت [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • خواص سلامت‌بخش خواص سلامت‌بخش کوآنزیم Q10 [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 67-76]
 • خودارزشیابی خود ارزشیابی صلاحیت بالینی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 95 -94 [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 237-246]
 • خودپنداره برسی رابطه بین ((خودپنداره)) و ((گرایش به اعتیاد در جوانان)) [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • خودکارآمدی رابطه بین تحقق رهبری تحولی با خودکارآمدی و اشتیاق شغلی در کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-45]

د

 • دارو بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 296-301]
 • داروسازی‌ تله‌فارماسی در ایران از منظر اخلاق در داروسازی‌: امکان سنجی‌، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 143-156]
 • دارویی بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386 [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • داشبورد تدوین شاخصهای رصد عملکرد گروههای آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد عملکردی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 157-168]
 • دانش آموز برسی وضعیت سلامت جسمی ، روانی دانش آموزان پایه اول راهنمایی کشور در سال تحصیلی 78-1377 [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • دانش آموزان رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 23-33]
 • دانش آموزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم مدارس ابتدایی دولتی شهر ساری در خصوص بهداشت دهان و دندان در سال 1398 [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 63-75]
 • دانش‌بنیان ارائه الگوی راهبردهای تجاری‌سازی محصولات و فناوری های نوین در شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 54-69]
 • دانشجو بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1391 [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 71-80]
 • دانشجو بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • دانشجو ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • دانشجو بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • دانشجو تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88 [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 37-48]
 • دانشجو مقایسه تأثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی و آوای قرآن، ذکرخدا، برسطح اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری در بدو ورود به کارآموزی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 56-64]
 • دانشجو بکارگیری روش تدریس کلاس وارونه(flip classroom ) جهت ارتقا دانش ورضایتمندی دانشجویان دندانپزشکی در دروس پری کلینیک بیمار یهای لثه وکودکان [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 213-218]
 • دانشجو تکریم دانشجو از منظر اسلام [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 67-76]
 • دانشجو مبانی دینی مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری در نظام آموزشی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 316-327]
 • دانشجویان تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر افزایش مهارت های اجتماعی (با تأکید بر رضایت زناشویی) دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 81-90]
 • دانشجویان ارتباط انس با قرآن و سلامت روانی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 29-36]
 • دانشجویان بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در سال 93 [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 137-146]
 • دانشجویان ارزیابی میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بر اساس رویکردِ ارزشیابی دانشجویان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 190-203]
 • دانشجویان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه آزاد از نظر دانشجویان مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 157-170]
 • دانشجویان، بینش معنوی، رفتار معنوی بررسی رابطه نماز جماعت با سلامت معنوی دانشجویان علوم پزشکی مازندران [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 62-73]
 • دانشجویان پزشکی فرسودگی شغلی و سلامت عمومی در دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان مکرری: فرسودگی شغلی در دانشجویان پزشکی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 19-28]
 • دانشجویان پزشکی طراحی و ساماندهی طرح منتورینگ در دانشکده پزشکی شیراز و تقویت آموزش مبتنی بر دانش عمقی از طریق این طرح [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 228-236]
 • دانشجویان پیراپزشکی بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392 [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 55-66]
 • دانشجویان شاهد و ایثارگر بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر، نسبت به ارائه خدمات آموزشی به آنان در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال1392 [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • دانشجویان علوم پزشکی بررسی نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1388 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • دانشجویان علوم پزشکی بررسی مقایسه‌ای انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شیراز [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 302-315]
 • دانشجوی پزشکی طراحی مدل مطلوب برنامه درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد اخلاق محور [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 51-62]
 • دانشکده بهداشت آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه کاربردی [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 19-30]
 • دانشکده‌پزشکی تعیین حوزه‌ها،عوامل بازدارنده و عوامل پیشران در تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی، ازدیدگاه خبرگان،مورد:دانشگاه علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 231-216]
 • دانشکده دندانپزشکی رتبه بندی گروه‌های تخصصی در دانشکده‌های دندانپزشکی کشور [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 59-70]
 • دانشگاه بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • دانشگاه مطالعه تطبیقی وضعیت دانشگاههای علوم پزشکی طبق نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز 2018 و 2019 [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 296-310]
 • دانشگاه شناسایی ابعاد استقلال دانشگاهی در راستای سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 24-40]
 • دانشگاه بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر مبنای نظریه هرزبرگ [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 46-57]
 • دانشگاه آزاد بازاریابی آموزشی در دانشگاه آزاد راهبردی برای توسعه پایدار [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 84-97]
 • دانشگاه آزاد اسلامی بررسی وضعیت واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 96-95 با توجه به آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 311-323]
 • دانشگاه آزاد اسلامی شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه آزاد از نظر دانشجویان مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 157-170]
 • دانشگاه حکمت بنیان دانشگاه حکمت بنیان، هدف راهبردی الگوی شش وجهی تعالی آموزش علوم پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 57-65]
 • دانشگاه علوم‌پزشکی طراحی و روان سنجی ابزار سنجش ابعاد محتوایی و ساختاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی سلامت (با رویکرد به تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت در قرن 21) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 88-103]
 • دانشگاه علوم پزشکی بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1391 [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 71-80]
 • دانشگاه علوم پزشکی توانمندسازی حلقه های کیفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان: تحلیل محتوای کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • دانشگاه علوم پزشکی بررسی وضعیت جوسازمانی نوآورانه از دیدگاه کارکنان آموزشی: مطالعه مقدماتی در جهت اجرای برنامه تحول و نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 91-100]
 • دانشگاه علوم پزشکی ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس ویژگی های دانشگاه کارآفرین [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 204-214]
 • دانشگاه علوم پزشکی شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاههای علوم پزشکی استان مازندران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 69-80]
 • دانشگاه علوم پزشکی تاثیر رهبری دانش محور بر مرجعیت علمی به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌‌های علوم پزشکی‌‌کلان منطقه یک [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 12-23]
 • دانشگاه علوم پزشکی نقش مرجعیت علمی و آینده نگری در توسعه دانشگاه های نسل چهارم به منظور ارایه مدل (مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی مازندران) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 76-87]
 • دانشگاه علوم پزشکی ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر ارشادگری بر آموزش پاسخگو در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک با رویکرد دانشگاههای نسل چهارم [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 117-127]
 • دانشگاه علوم پزشکی شناخت مولفه‌های برنامه کوچینگ به منظور ارتقاء سرمایه انسانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 80-66]
 • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امکان بهرهگیری از مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان : تحلیل وضعیت موجود [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج( ارزیابی کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) براساس استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 16-25]
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392 [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 55-66]
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان سازمانهای پژوهشی محور [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه‌ریزی در دانشگاه علوم پزشکی: چالش‌ها و راهکارها [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 212-234]
 • دانشگاه علوم پزشکی مازندران مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 158-142]
 • دانشگاه علوم پزشکی مجازی سیر تحولات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: تشکیل دانشگاه علوم پزشکی مجازی [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 233-243]
 • دانشگاه کارآفرین ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس ویژگی های دانشگاه کارآفرین [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 204-214]
 • دانشگاه مازندران تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر افزایش مهارت های اجتماعی (با تأکید بر رضایت زناشویی) دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 81-90]
 • دانشگاه نسل سوم حرکت به سوی نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 179-189]
 • دانشگاه نسل سوم ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس ویژگی های دانشگاه کارآفرین [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 204-214]
 • دانشگاه نسل سوم اولویتهای مولفه های موثر نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی با رویکرد AHP [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 16-36]
 • دانشگاههای علوم پزشکی مراکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)دانشگاههای علوم پزشکی : نقش ، جایگاه و دستاوردها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • دانشگاههای علوم پزشکی اولویتهای مولفه های موثر نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی با رویکرد AHP [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 16-36]
 • دانشگاه های نسل جهارم تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم بر کیفیت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی‌کلان منطقه یک [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 284-295]
 • دانشگاههای نسل سوم شناسایی شاخص های رتبه بندی با رویکرد دانشگاههای نسل سوم ( مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • درآمد تحلیل هزینه در کانون های هزینه یک بیمارستان آموزشی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • درس تغذیه آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه کاربردی [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 19-30]
 • درس فرایند آموزش به بیمار طراحی و اجرای روش یادگیری تلفیقی در آموزش پرستاری:تلفیق رو شهای یادگیری مبتنی بر حل مسئله و ایفای نقش در بخش عملی فرآیند آموزش به بیمار [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 219-227]
 • درگیری شغلی رابطه سازگاری استراتژیک و درگیری شغلی در بیمارستان هاشمی نژاد تهران [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 107-118]
 • درمان گیاهان دارویی و توصیه های درمانی در مثنوی [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • درمان کاربرد دانش فیزیولوژیک برای تشخیص و درمان حاد کلیوی [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 58-69]
 • درمان تعیین حوزه‌ها،عوامل بازدارنده و عوامل پیشران در تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی، ازدیدگاه خبرگان،مورد:دانشگاه علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 231-216]
 • درمان شناختی-رفتاری ترکیب درمان شناختی-رفتاری، تدابیر طب سنتی ایران و برخی از عوامل محیطی، بر بی‌خوابی زن میانسال: مطالعۀ موردی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 1-11]
 • درمان مبتنی بر شفقت درمان اثربخشی مقایسه ای درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز بیمارستان امام خمینی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • درمان و آموزش پزشکی برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • درمان وآموزش پزشکی بررسی رابطه ی بین ارائه خدمات پشتیبانی و رضایت مندی کارکنان واحدهای تخصصی در ستاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 130-140]
 • درونداد ارزشیابی کیفیت اساتید و دانشجویان گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز در بخش درونداد و فرایند بر اساس الگوی سیپCIPP [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 37-50]
 • دریافت غذایی مقایسه دریافت غذایی و اشتها در دو گروه بیماران تحت همودیالیز چاق و دارای وزن نرمال [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 83-96]
 • دستمزد دستمزد پزشکان در جهان ایرانی پیش از اسلام بخش اول: دستمزد پزشکان در اوستا و متون مرتبط با سنت اوستایی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • دستیاران زنان وزایمان بررسی وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته و اساتید [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 105-114]
 • دستیاری بررسی انگیزه ادامه تحصیل و وضعیت شغلی داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار در سال 1386 [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • دعا تاثیر شنیدن دعای قرانی برمیزان اضطراب وعلائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 45-54]
 • دفاتر استعدادهای درخشان بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با اثر بخشی سازمانی در دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 129-144]
 • دلایل پزشکی بررسی فقهی و پزشکی تعیین جنسیّت جنین توسط تکنیک(PGD) [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 71-86]
 • دلایل پزشکی رهیافتی فقهی ، پزشکی به معیار ممنوعیت سزارین انتخابی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 74-92]
 • دلفی طراحی و استقرار سیستم ملی اعتباربخشی و ارزشیابی مراکز آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 260-270]
 • دندانپزشکی بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • دندانپزشکی بکارگیری روش تدریس کلاس وارونه(flip classroom ) جهت ارتقا دانش ورضایتمندی دانشجویان دندانپزشکی در دروس پری کلینیک بیمار یهای لثه وکودکان [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 213-218]
 • دندانپزشکی٬ برونداد علمی٬ آموزش عالی بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۵۷ [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 244-250]
 • دندانپزشکی سالمندان بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان از دندانپزشکی سالمندان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 57-70]
 • دندان پزشکی و داروسازی رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 21-34]
 • دوجنسیتی بررسی حکم فقهی و پزشکی تغیر جنسیت [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • دوران پس از اسلام شیوه های آموزش پزشکی نظری پس از اسلام و مقایسه آن با روش های جدید تدریس [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 49-56]
 • دوره اسلامی اصول و تکنی کهای جراحی اندا مهای کلیوی-ادراری در دوران اسلامی(از سوم تا قرن سیزدهم هجری) [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 333-350]
 • دوز اشعه بهداشت اشعه در سی تی اسکن کودکان [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 45-51]
 • دولتی بررسی تطبیقی الگوهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 70-81]
 • دیدگاه بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران درباره سامانه آموزش مجازی و بکارگیری آن در پاندمی کووید 19 [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 47-56]
 • دیه برسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1390]

ذ

 • ذکر خدا مقایسه تأثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی و آوای قرآن، ذکرخدا، برسطح اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری در بدو ورود به کارآموزی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 56-64]

ر

 • رادیاسیون بهداشت اشعه در سی تی اسکن کودکان [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 45-51]
 • راهبرد& انتخاب راهبرد برتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نگاه خبرگان برنامه ریزی بر پایه مدل فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی (مبتنی بر نگرش تجویزی) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 49-68]
 • راهنمای مشاهده ای Calgary Cambridge بومی سازی راهنمای مشاهده ای Calgary Cambridge برای سنجش مهارت های ارتباطی بین پزشک و بیمار بر اساس استاندارد سازگاری فرهنگی متقابل در ایران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 59-70]
 • راه هوایی ضربه سردر multiply trauma [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • رایانه پرونده کامپیوتری بیمار (CPR) استفاده از فناوری پیشرفته در مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • رت بررسی ارتباط مصرف لینولئیک اسید کنژوگه و ارتباط بین سطح سرمی ویسفاتین با خطر بروز و پیشرفت سرطان کولورکتال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 183-198]
 • رتبه بندی رتبه بندی گروه‌های تخصصی در دانشکده‌های دندانپزشکی کشور [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 59-70]
 • رتبه بندی رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • رتبه بندی مطالعه تطبیقی وضعیت دانشگاههای علوم پزشکی طبق نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز 2018 و 2019 [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 296-310]
 • رتبه بندی شناسایی شاخص های رتبه بندی با رویکرد دانشگاههای نسل سوم ( مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • رتبه بندی آموزش عالی تایمز مطالعه تطبیقی وضعیت دانشگاههای علوم پزشکی طبق نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز 2018 و 2019 [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 296-310]
 • رتبه‌بندی دانشگاه ها ارایه مدل جهت رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • رتبه بندی سلسله مراتبی اولویتهای مولفه های موثر نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی با رویکرد AHP [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 16-36]
 • رتبه‌بندی علمی ارایه مدل جهت رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • رزیدنت کودکان بررسی فرسودگی شغلی دستیاران تخصص بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس پرسش نامه ماسلاچ در سال 1400-1399. [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 171-159]
 • رسانه بهره مندی از ظرفیت رسانه در استقرار برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ یک تجربه عملی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 51-58]
 • رشته های تخصصی بالینی برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • رضایت برسی میزان آگاهی و رضایت خانواده های ساکن شهر همدان از خدمات مراکز بهداشتی درمانی شهری در سال 1376 [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • رضایت بیمار میزان رضایت مندی بیماران سالمند بستری از خدمات ارائه شده در بیمارستان های عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • رضایت بیماران میزان رضایت بیماران از نحوه ارتباط کارکنان بیمارستان با آنها؛ مطالعه موردی بیمارستان سینا [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]
 • رضایت تحصیلی رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 21-34]
 • رضایت زناشویی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر افزایش مهارت های اجتماعی (با تأکید بر رضایت زناشویی) دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 81-90]
 • رضایت شغلی مقایسه تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارمندان و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1393 با استفاده از مدل هافستد [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 43-52]
 • رضایت شغلی بررسی انگیزه ادامه تحصیل و وضعیت شغلی داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار در سال 1386 [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه ی بین ارائه خدمات پشتیبانی و رضایت مندی کارکنان واحدهای تخصصی در ستاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 130-140]
 • رضایت فردی." بررسی فرسودگی شغلی دستیاران تخصص بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس پرسش نامه ماسلاچ در سال 1400-1399. [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 171-159]
 • رضایتمندی مقایسه میزان رضایتمندی از برگزاری آزمون‌های الکترونیکی و سنتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 38-55]
 • رضایتمندی ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش مداوم ویژه داروسازان و پزشکان سازمان غذا و دارو بر اساس مدل سیپ در سال 1397 [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 103-113]
 • رضایتمندی مراجعین بررسی رضایتمندی مراجعین به اورژانس بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب(عج) شهرستان رفسنجان از خدمات کاردرمانی [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 26-34]
 • رفتار پرخطر مقایسه هیجان خواهی بیماران HIV مثبت و افراد عادی [دوره 19، شماره 3، 1389]
 • رفتار تغذیه ای رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 23-33]
 • رفتار حرفه‌‌ای بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 97-86]
 • رفتار حرفه ای دوازده نکته ی کلیدی در منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای استفاده از هوش مصنوعی در آموزش علوم پزشکی: یک مرور نظام مند [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 36-21]
 • رهبری بالینی رابطه ی شایستگی های رهبری بالینی ماماهای شاغل در بیمارستا ن های دولتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با شاخص های بیمارستان دوستدار مادر [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 323-332]
 • رهبری بصیر ارائه مدلی جهت تبیین تأثیر رهبری بصیر بر استقلال دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 114-129]
 • رهبری تحولی رابطه بین تحقق رهبری تحولی با خودکارآمدی و اشتیاق شغلی در کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 35-45]
 • رهبری دانش محور تاثیر رهبری دانش محور بر مرجعیت علمی به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌‌های علوم پزشکی‌‌کلان منطقه یک [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 12-23]
 • روانپزشکی مقایسه تطبیقی معیارهای هنجاری و ناهنجاری شخصیت از دیدگاه متون تخصصی علوم رفتاری و مکتب اسلام [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • روان سنجی طراحی و روان سنجی ابزار سنجش ابعاد محتوایی و ساختاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی سلامت (با رویکرد به تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت در قرن 21) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 88-103]
 • روانشناسی مقایسه تطبیقی معیارهای هنجاری و ناهنجاری شخصیت از دیدگاه متون تخصصی علوم رفتاری و مکتب اسلام [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • روایات جنسیت جنین از دیدگاه قرآن، روایات و دانش جنین شناسی [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 87-96]
 • روایات نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 1-12]
 • روایی مقایسه تأثیر دو نوع شیوه ارزیابی کاغذی و مبتنی بر رایانه‎ بر نتایج و عملکرد داوطلبان آزمون زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (MHLE) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-25]
 • روح برسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • روزه مداری برسی فراوانی کولیک کلیوی به تفکیک ماه رمضان و سایر ماههای سال 1379 در شهرستان ورامین [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • روزی حلال کارکرد های تربیتی روزی حلال و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 67-78]
 • روش بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • روش آموزش ضرورت استفاده از روش ایفای نقش در دانشگاههای علوم پزشکی [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 147-156]
 • روش آموزش تلفیقی طراحی و اجرای روش یادگیری تلفیقی در آموزش پرستاری:تلفیق رو شهای یادگیری مبتنی بر حل مسئله و ایفای نقش در بخش عملی فرآیند آموزش به بیمار [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 219-227]
 • روش ایفای نقش طراحی و اجرای روش یادگیری تلفیقی در آموزش پرستاری:تلفیق رو شهای یادگیری مبتنی بر حل مسئله و ایفای نقش در بخش عملی فرآیند آموزش به بیمار [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 219-227]
 • روش تدریس بکارگیری روش تدریس کلاس وارونه(flip classroom ) جهت ارتقا دانش ورضایتمندی دانشجویان دندانپزشکی در دروس پری کلینیک بیمار یهای لثه وکودکان [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 213-218]
 • روش تطبیق روش تطبیق در متدولوژی اخلاق پزشکی از منظر اسلام [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 43-52]
 • روش حل مسئله تعدیل شده طراحی و اجرای روش یادگیری تلفیقی در آموزش پرستاری:تلفیق رو شهای یادگیری مبتنی بر حل مسئله و ایفای نقش در بخش عملی فرآیند آموزش به بیمار [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 219-227]
 • روش کیفی تحلیل محتوا توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی: تحلیل محتوای متون [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 128-142]
 • روشهای تجربه ای بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه ی بازخورد ویدئویی بر مهارت های ارتباطی اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه با گروه شاهد1384 [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 8-15]
 • رویکرد سلامت‌محوری امکان‌سنجی تدریس تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد سلامت‌محور در دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 23-32]
 • رویکرد کرک پاتریک تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی مدون کارکنان بیمارستان طالقانی تهران براساس الگوی کرک پاتریک در سال 1397 [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 10-23]
 • ریسک استراتژیک طراحی الگویی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک‌های استراتژیک اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]

ز

 • زایمان رهیافتی فقهی ، پزشکی به معیار ممنوعیت سزارین انتخابی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 74-92]
 • زباله های بالقوه عفونی بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386 [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • زباله های دندانپزشکی بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386 [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • زباله های سمی بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386 [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • زباله های شبه خانگی بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386 [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • زباله های شیمیایی بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386 [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • زرین دشت رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 23-33]
 • زمان غذا خوردن زمان غذا خوردن در طب سنتی ایران [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 65-70]
 • زن ترکیب درمان شناختی-رفتاری، تدابیر طب سنتی ایران و برخی از عوامل محیطی، بر بی‌خوابی زن میانسال: مطالعۀ موردی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 1-11]
 • زنان شاغل رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی با سلامت روان زنان شاغل در یک سازمان دولتی [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 247-256]
 • زندانیان اثر بخشی آوای قرآن بر کاهش میزان اضطراب زندانیان [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • زوجین ایرانی آسیب شناسی زندگی زوج های نابارور ایرانی [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • زیست مواد دارویی رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 58-66]

س

 • ساختار شخصیت نقش سوره حمد در ایجاد شخصیت سالم [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 69-80]
 • سازگاری استراتژیک رابطه سازگاری استراتژیک و درگیری شغلی در بیمارستان هاشمی نژاد تهران [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 107-118]
 • سازگاری زناشویی رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی با سلامت روان زنان شاغل در یک سازمان دولتی [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 247-256]
 • سازمان تأمین اجتماعی تناسب تعرفه های دولتی و خصوصی ویزیت پزشکان عمومی با بودجه خانوار بیمه شدگان [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • سازمان های مراقبت بهداشتی سازمان های مراقبت بهداشتی و کیفیت اطلاعات [دوره 14، شماره 1، 1384]
 • سالمند میزان رضایت مندی بیماران سالمند بستری از خدمات ارائه شده در بیمارستان های عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • سالمندان بیمه سلامت و جمعیت سالمندی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 111-122]
 • سالمندی جایگاه سالمندان و مراقبت از سلامت آن‌ها در اسلام [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 97-104]
 • سالمندی سالمندی در ایران 1410 ؛ هشداری برای نظام سلامت [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 9-18]
 • سامانه بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران درباره سامانه آموزش مجازی و بکارگیری آن در پاندمی کووید 19 [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 47-56]
 • سبک زندگی سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 25-35]
 • سبک های مدیریت بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با اثر بخشی سازمانی در دفاتر استعدادهای درخشان دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 129-144]
 • ستاد بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک درسال 1390 [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • سرطان نقش تغذیه در سرطان از دیدگاه اپی ژنتیک [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 9-18]
 • سرطان نقش اضافه دریافت آهن در بروز سرطان [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • سرطان بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در سال 93 [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 137-146]
 • سرطان بررسی ارتباط کیفیت زندگی و نیاز های معنوی بیماران مبتلا به سرطان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 199-212]
 • سرطان نابرابری های سلامت، سرطان و اعتماد اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • سرطان کولورکتال بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه برفاکتورهای آنتی اکسیدانی و التهابی درسرطان کولورکتال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 169-182]
 • سرطان کولورکتال بررسی ارتباط مصرف لینولئیک اسید کنژوگه و ارتباط بین سطح سرمی ویسفاتین با خطر بروز و پیشرفت سرطان کولورکتال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 183-198]
 • سرمایه اجتماعی مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران و کارشناسان مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 9-22]
 • سرمایه انسانی شناخت مولفه‌های برنامه کوچینگ به منظور ارتقاء سرمایه انسانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 80-66]
 • سزارین رهیافتی فقهی ، پزشکی به معیار ممنوعیت سزارین انتخابی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 74-92]
 • سقط جنین برسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • سکوت سازمانی بررسی رابطه بین مدیریت دانش و اشتیاق شغلی با سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 310-322]
 • سلامت بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • سلامت نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه خود آنان [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • سلامت اسلام و عدالت در سلامت [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 35-45]
 • سلامت بررسی وضعیت سلامت روان نمونه ای از کارکنان مراکز روانپزشکی [دوره 14، شماره 1، 1384]
 • سلامت برسی وضعیت سلامت جسمی ، روانی دانش آموزان پایه اول راهنمایی کشور در سال تحصیلی 78-1377 [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • سلامت سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 25-35]
 • سلامت بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 296-301]
 • سلامت جسم بهره گیری از برخی آموزه های اسلامی در زمینه آداب تغذیه سالم [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 69-80]
 • سلامت جسم بررسی سلامت جسم و روان در آموزه‌های دینی از منظر شهید مطهری [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 172-184]
 • سلامت روان کارکرد های تربیتی روزی حلال و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 67-78]
 • سلامت روان رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی با سلامت روان زنان شاغل در یک سازمان دولتی [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 247-256]
 • سلامت روان بررسی وضعیت سلامت روان نمونه ای از کارکنان مراکز روانپزشکی [دوره 14، شماره 1، 1384]
 • سلامت روان بررسی سلامت جسم و روان در آموزه‌های دینی از منظر شهید مطهری [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 172-184]
 • سلامت روان از راه دور مطالعه تطبیقی الزامات خدمات سلامت روان از راه دور جانبازان در کشورهای منتخب [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 81-92]
 • سلامت روانی بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392 [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 55-66]
 • سلامت روانی ارتباط انس با قرآن و سلامت روانی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 29-36]
 • سلامت عمومی فرسودگی شغلی و سلامت عمومی در دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان مکرری: فرسودگی شغلی در دانشجویان پزشکی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 19-28]
 • سلامت عمومی برسی میزان سلامتی عمومی و عزت نفس دانشجویان پسر ورزشکار شرکت کننده در دومین المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • سلامت کودکان بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی والدین بر سلامت کودکان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 95-106]
 • سلامت معنوی بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392 [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 55-66]
 • سلامت معنوی الگوی ارائه خدمات سلامت معنوی در بیمارستانهای ایران [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 56-66]
 • سلامت معنوی پیش بینی میزان شدت بیماری قلبی عروقی بر اساس تاب آوری، سلامت معنوی و حمایت اجتماعی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 34-45]
 • سلامت معنوی نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 1-12]
 • سلامت معنوی، نماز جماعت بررسی رابطه نماز جماعت با سلامت معنوی دانشجویان علوم پزشکی مازندران [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 62-73]
 • سلامتی چگونه می توان به افراد مجوز ورزش کردن داد ؟ [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • سناریو اهمیت و چارچوب مناسب آینده نگاری توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در کشور [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 91-102]
 • سناریو مدل توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 128-113]
 • سنت اوستایی دستمزد پزشکان در جهان ایرانی پیش از اسلام بخش اول: دستمزد پزشکان در اوستا و متون مرتبط با سنت اوستایی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • سنجش آگاهی اقتصادی سنجش آگاهی اقتصادی مدیران(اعضای شبکه تصمیم گیری) بیمارستان های آموزشی، تأمین اجتماعی و خصوصی تهران، بهمن ماه1385 [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • سند آمایش سرزمینی بررسی و تبیین میزان موفقیت اجرای سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 26-40]
 • سنگ های ادراری برسی فراوانی کولیک کلیوی به تفکیک ماه رمضان و سایر ماههای سال 1379 در شهرستان ورامین [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • سوره حمد نقش سوره حمد در ایجاد شخصیت سالم [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 69-80]
 • سونوگرافی بررسی وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته و اساتید [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 105-114]
 • سیاستگذاری پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و نتایج اولیه [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • سیاستگذاری سیاستگذاری آموزش عالی سلامت در ایران؛ مروری بر تجربیات 40 ساله [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 215-223]
 • سیاستگذاری تبیین جایگاه بیانیه گام دوم انقلاب در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران و الگوی پیاده سازی مفاهیم آن در نظام آموزش عالی سلامت [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 1-10]
 • سیاستگذاری طراحی الگوی بهبود سیاست های توسعه بیمه های بهداشتی و درمانی در ایران [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 259-243]
 • سیاستگذاری آینده نگارانه سیاستگذاری آموزش عالی سلامت در ایران؛ مروری بر تجربیات 40 ساله [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 215-223]
 • سیاست‌گذاری سلامت نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 85-81]
 • سی تی اسکن بهداشت اشعه در سی تی اسکن کودکان [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 45-51]
 • سیروز کبد چرب (استئاتوز ، استئاتوهپاتیت) [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • سیستم پرونده الکترونیک سلامت راهکارهای حفظ حقوق بیمار در سیستم پرونده الکترونیک سلامت [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • سیگار بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری [دوره 21، شماره 2، 1391]

ش

 • شاخص رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • شاخص توسعه انسانی سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به با استفاده از روش تحلیل فراگیر (HDI)شاخص توسعه انسانی در سال های 80 و 86 (DEA)داده ها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • شاخصهای آموزشی رتبه بندی گروه‌های تخصصی در دانشکده‌های دندانپزشکی کشور [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 59-70]
 • شاخص های منابع انسانی تعیین حد گسترش رشته های علوم پزشکی درمقاطع تحصیلات تکمیلی درکشور [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 9-20]
 • شاخصه های رتبه بندی شناسایی شاخص های رتبه بندی با رویکرد دانشگاههای نسل سوم ( مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • شاسیستگی مدیران ارائه الگوی شایستگی های مدیران در دانشگاه‌ علوم پزشکی مبتنی بر تحلیل تم [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 24-36]
 • شایستگی ارائه الگوی شایستگی های مدیران در دانشگاه‌ علوم پزشکی مبتنی بر تحلیل تم [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 24-36]
 • شایستگی های حرفه ای کارکنان رابطه انطباق پذیری شغلی با شایستگی های حرفه ای کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 65-78]
 • شبیه سازی ارزیابی تاثیر برگزاری دوره شبیه سازی بر نحوه عملکرد دستیاران طب اورژانس در تصمیم گیری در مورد اقدامات بحرانی [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 171-178]
 • شبیه سازی انسانی بررسی فقهی احکام ثانویۀ عدم جواز شبیه‌سازی انسانی (Human Cloning) و نقد آنها [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]
 • شخصیت سالم نقش سوره حمد در ایجاد شخصیت سالم [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 69-80]
 • شخصیت ناهنجار مقایسه تطبیقی معیارهای هنجاری و ناهنجاری شخصیت از دیدگاه متون تخصصی علوم رفتاری و مکتب اسلام [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • شخصیت هنجار مقایسه تطبیقی معیارهای هنجاری و ناهنجاری شخصیت از دیدگاه متون تخصصی علوم رفتاری و مکتب اسلام [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • شرکت‌های نوپا ارائه الگوی راهبردهای تجاری‌سازی محصولات و فناوری های نوین در شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 54-69]
 • شکاف بررسی وضعیت بازار دانش آموزش عالی ایران (مطالعه موردی دانشگاه‌های زیر‌مجموعه‌‌ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان مازندران) [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 23-37]
 • شکاف خدمتی ارائه ی مدلی برای بیمه های سلامت خصوصی در ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • شکاف هزینه ای ارائه ی مدلی برای بیمه های سلامت خصوصی در ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • شناسایی طراحی الگویی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک‌های استراتژیک اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • شناسایی نیازها تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و آموزش بهداشت در آموزش بهداشت مدارس با بحران های موجود آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس با تاکید بر شناسایی نیازها [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 285-300]
 • شهید مطهری بررسی سلامت جسم و روان در آموزه‌های دینی از منظر شهید مطهری [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 172-184]
 • شیمی درمانی تجربه دعا در زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی : مطالعه فنومنولوژی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 81-94]

ص

 • صف بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک درسال 1390 [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • صفات شخصیت اختلال‌های شخصیت دسته سوم (اجتنابی، وابسته و وسواسی): نقش پیش‌بینی کننده جهت‌گیری مذهبی و صفات شخصیت [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 9-20]
 • صفات ظاهری خصوصیات ظاهری و رفتاری پزشک از دیدگاه طب سنتی ایران [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • صلاحیت بالینی خود ارزشیابی صلاحیت بالینی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 95 -94 [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 237-246]
 • صلاحیت‌های حرفه‌ای ارائه مدلی به منظور ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای مدیران آموزشی دانشگاهها [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 52-68]
 • صله رحم برسی رابطه صله رحم با اختلالات افسردگی [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • صنعت داروسازی راه حل تعارض منافع و مصادیق آن در آموزش و درمان [دوره 21، شماره 1، 1391]

ض

 • ضربه سر ضربه سردر multiply trauma [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • ضربه ی متعدد ضربه سردر multiply trauma [دوره 11، شماره 1، 1381]

ط

 • طب مروری بر تاریخچه ی طب در ایران، با تأکید بر دوره ی قاجار [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • طب موسیقی در اسلام و طب [دوره 19، شماره 2، 1389]
 • طب اسلامی طب اسلامی و تاثیر آن بر علم پزشکی [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • طب اورژانس ارزیابی تاثیر برگزاری دوره شبیه سازی بر نحوه عملکرد دستیاران طب اورژانس در تصمیم گیری در مورد اقدامات بحرانی [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 171-178]
 • طب سنتی مقایسه ماءالشعیر سنتی و صنعتی از لحاظ فرمولاسیون و پارامترهای آزمایشگاهی: مطالعه آزمایشگاهی و مرور متون [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • طب سنتی ترکیب درمان شناختی-رفتاری، تدابیر طب سنتی ایران و برخی از عوامل محیطی، بر بی‌خوابی زن میانسال: مطالعۀ موردی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 1-11]
 • طب سنتی ایران زمان غذا خوردن در طب سنتی ایران [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 65-70]
 • طب سنتی ایران خصوصیات ظاهری و رفتاری پزشک از دیدگاه طب سنتی ایران [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • طبقه بندی اختلاف زناشویی آسیب شناسی زندگی زوج های نابارور ایرانی [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • طبقه بندی مشاغل علوم پزشکی تعیین حد گسترش رشته های علوم پزشکی درمقاطع تحصیلات تکمیلی درکشور [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 9-20]

ظ

 • ظرفیت پذیرش بررسی انگیزه ادامه تحصیل و وضعیت شغلی داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار در سال 1386 [دوره 18، شماره 2، 1388]

ع

 • عدالت اسلام و عدالت در سلامت [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 35-45]
 • عدالت در آموزش آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-32]
 • عدم مشروعیت بررسی فقهی احکام ثانویۀ عدم جواز شبیه‌سازی انسانی (Human Cloning) و نقد آنها [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]
 • عزت نفس عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 39-48]
 • عزت نفس برسی رابطه بین ((خودپنداره)) و ((گرایش به اعتیاد در جوانان)) [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • عزت نفس برسی میزان سلامتی عمومی و عزت نفس دانشجویان پسر ورزشکار شرکت کننده در دومین المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • عضو هیئت علمی شناخت مولفه‌های برنامه کوچینگ به منظور ارتقاء سرمایه انسانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 80-66]
 • عضو هیات علمی بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این سیاستها از نگاه ایشان [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 282-295]
 • علائم حیاتی تاثیر شنیدن دعای قرانی برمیزان اضطراب وعلائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 45-54]
 • علم سنجی پایش تولیدات علمی علوم پزشکی از منظر بهره گیری از قرآن کریم [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 129-136]
 • علوم پایه رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 58-66]
 • علوم پایه پزشکی دستاوردهای 40 ساله توسعه آموزش تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی در ایران [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 224-232]
 • علوم پزشکی ارزیابی کارایی فنی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 37-48]
 • علوم پزشکی پایش تولیدات علمی علوم پزشکی از منظر بهره گیری از قرآن کریم [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 129-136]
 • علوم پزشکی طراحی الگویی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک‌های استراتژیک اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • علوم پزشکی نقش یادگیری مهارت ها نوآوری در توسعه نوآوری دانش در گروه علوم پزشکی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • علوم پزشکی ارزیابی وضعیت قطب های علوم پزشکی در ایران [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • علوم پزشکی تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88 [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 37-48]
 • علوم پزشکی تحلیل عاملی تأییدی راهکارهای تأثیرگذار در بین المللی سازی برنامه های درسی علوم پزشکی:دیدگاه اعضای هیئت علمی [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 197-212]
 • علوم پزشکی بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این سیاستها از نگاه ایشان [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 282-295]
 • علوم پزشکی شناسایی ابعاد استقلال دانشگاهی در راستای سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 24-40]
 • علوم پزشکی مدل توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 128-113]
 • علوم مسلمین طب اسلامی و تاثیر آن بر علم پزشکی [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • علوم میان رشته ای رشته زیست مواد دارویی: یک ضرباهنگ منسجم از علوم پایه پزشکی، داروسازی و مهندسی [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 58-66]
 • عملکرد ارزیابی عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با استفاده از مدل سیپ [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • عملکرد رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • عملکرد نقش شاخص های مدیریت و رهبری از استانداردهای اعتبار بخشی ملی در عملکرد بیمارستان های خصوصی شهر تهران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 71-83]
 • عملکرد آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم مدارس ابتدایی دولتی شهر ساری در خصوص بهداشت دهان و دندان در سال 1398 [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 63-75]
 • عملکرد خانواده بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک درسال 1390 [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • عوامل خطر دیدگاه قرآن در مورد عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 87-100]
 • عوامل درونی شناسایی و ارزیابی عوامل درونی مرتبط با نظام مدیریت آموزش در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 79-102]
 • عوامل مؤثر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه آزاد از نظر دانشجویان مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 157-170]
 • عوامل محیطی ترکیب درمان شناختی-رفتاری، تدابیر طب سنتی ایران و برخی از عوامل محیطی، بر بی‌خوابی زن میانسال: مطالعۀ موردی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 1-11]
 • عوامل همراه عوامل همراه پر فشاری خون نتایج یک مطالعه جامعه نگر [دوره 12، شماره 2، 1382]

غ

 • غذا بهره گیری از برخی آموزه های اسلامی در زمینه آداب تغذیه سالم [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 69-80]

ف

 • فاکتور کشنده تومور آلفا بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه برفاکتورهای آنتی اکسیدانی و التهابی درسرطان کولورکتال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 169-182]
 • فتق اصول و تکنی کهای جراحی اندا مهای کلیوی-ادراری در دوران اسلامی(از سوم تا قرن سیزدهم هجری) [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 333-350]
 • فدراسیون جهانی آموزش پزشکی ارزیابی کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) براساس استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 16-25]
 • فراترکیب شناسایی مولفه‌های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 267-283]
 • فرایند نقش اضافه دریافت آهن در بروز سرطان [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • فرایند فرایند بازنگری برنامه های آموزشی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه ، بهداشت و تخصصی [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 1-9]
 • فرایند ارزشیابی کیفیت اساتید و دانشجویان گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز در بخش درونداد و فرایند بر اساس الگوی سیپCIPP [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 37-50]
 • فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی و سلامت عمومی در دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان مکرری: فرسودگی شغلی در دانشجویان پزشکی [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 19-28]
 • فرسودگی شغلی بررسی فرسودگی شغلی دستیاران تخصص بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس پرسش نامه ماسلاچ در سال 1400-1399. [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 171-159]
 • فرهنگ سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 25-35]
 • فرهنگ اسلامی طب اسلامی و تاثیر آن بر علم پزشکی [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • فرهنگ سازمانی مقایسه تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارمندان و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1393 با استفاده از مدل هافستد [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 43-52]
 • فعالیت فیزیکی اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبود عملکرد فیزیکی در ورزشکاران مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 21-32]
 • فنی و حرفه ای تدوین و اعتبار یابی الگوی بازاریابی آموزشی در آموزش فنی و حرفه‌ای [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 37-64]
 • فوق تخصصی ارزیابی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران وآینده‌نگاری : لازمه توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در آینده [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 45-56]
 • فوق تخصصی ارزیابی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران وآینده‌نگاری : لازمه توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در آینده [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 59-68]
 • فیزیولوژی کلیه کاربرد دانش فیزیولوژیک برای تشخیص و درمان حاد کلیوی [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 58-69]

ق

 • قاجار مروری بر تاریخچه ی طب در ایران، با تأکید بر دوره ی قاجار [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • قاعده روش تطبیق در متدولوژی اخلاق پزشکی از منظر اسلام [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 43-52]
 • قاعده تحذیر حق مصرف کننده محصولات دارویی و پزشکی بر آموزش در حقوق ایران و فقه امامیه با ویکردی به اسناد اتحادیه اروپا [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 13-24]
 • قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی حق مصرف کننده محصولات دارویی و پزشکی بر آموزش در حقوق ایران و فقه امامیه با ویکردی به اسناد اتحادیه اروپا [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 13-24]
 • قتل عمد مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا از منظر فقه و حقوق [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 242-232]
 • قرآن دیدگاه قرآن در مورد عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 87-100]
 • قرآن نقش سوره حمد در ایجاد شخصیت سالم [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 69-80]
 • قرآن پایش تولیدات علمی علوم پزشکی از منظر بهره گیری از قرآن کریم [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 129-136]
 • قرآن سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 25-35]
 • قران تاثیر شنیدن دعای قرانی برمیزان اضطراب وعلائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 45-54]
 • قزوین عوامل همراه پر فشاری خون نتایج یک مطالعه جامعه نگر [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • قضاوت اسلام و عدالت در سلامت [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 35-45]
 • قطب ارزیابی وضعیت قطب های علوم پزشکی در ایران [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • قطب های علوم پزشکی کشور مدل ارزیابی قطب های علوم پزشکی کشور [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 9-22]
 • قوانین کلاسی تجارب اساتید پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مشکلات مرتبط با مدیریت کلاس [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 179-196]
 • قیمت گذاری بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 296-301]

ک

 • کادردرمانی تنش‌های اخلاقی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی: یک مطالعه کیفی. [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 198-185]
 • کارآفرینی حرکت به سوی نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 179-189]
 • کارآفرینی سازمانی اولویتهای مولفه های موثر نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی با رویکرد AHP [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 16-36]
 • کارآموزی تاثیر آموزش اصول اخلاقی با روش ایفای نقش در کارآموزی بر مهارتهای اخلاقی دانشجویان پرستاری [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 159-170]
 • کارآیی فنی اندازه گیری کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور: 1386 [دوره 19، شماره 3، 1389]
 • کارآیی مدیریتی اندازه گیری کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور: 1386 [دوره 19، شماره 3، 1389]
 • کارآیی مقیاس اندازه گیری کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور: 1386 [دوره 19، شماره 3، 1389]
 • کارایی ارزیابی کارایی فنی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 37-48]
 • کارایی سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به با استفاده از روش تحلیل فراگیر (HDI)شاخص توسعه انسانی در سال های 80 و 86 (DEA)داده ها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • کاردکس پرستاری تعیین وضعیت جاری و علل خطاهای نسخه نویسی، نسخه پیچی و استعمال دارو در بیمارستان آموزشی امیرالمؤمنین زابل(91-90) [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 33-42]
 • کارکرد آموزشی ارایه مدل جهت رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • کارکرد پژوهشی ارایه مدل جهت رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • کارکنان واحدهای تخصصی ستاد وزارت بهداشت بررسی رابطه ی بین ارائه خدمات پشتیبانی و رضایت مندی کارکنان واحدهای تخصصی در ستاد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 130-140]
 • کارمند مقایسه تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارمندان و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1393 با استفاده از مدل هافستد [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 43-52]
 • کارنامه عملکرد طراحی و تدوین کارنامه عملکرد (Logbook) فراگیران بهورزی کشور [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 124-132]
 • کارورزان پزشکی خود ارزشیابی صلاحیت بالینی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 95 -94 [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 237-246]
 • کاغذی مقایسه تأثیر دو نوع شیوه ارزیابی کاغذی و مبتنی بر رایانه‎ بر نتایج و عملکرد داوطلبان آزمون زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (MHLE) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-25]
 • کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی مقایسه ای درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز بیمارستان امام خمینی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • کاهش اضطراب تاثیر شنیدن دعای قرانی برمیزان اضطراب وعلائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 45-54]
 • کبد چرب کبد چرب (استئاتوز ، استئاتوهپاتیت) [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • کد‌های اخلاقی بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 97-86]
 • کردستان بررسی نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1388 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • کرمان برسی نگرش و آگاهی بهورزان و مراقبین بهداشت مدارس کرمان در مورد اثرات نور آفتاب و استفاده از ترکیبات ضد آفتاب [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • کرونا مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا از منظر فقه و حقوق [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 242-232]
 • کریوز افتالموپاتی بیماری تیروئیدی چشم [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 70-79]
 • کریوزاوربیتوپاتی بیماری تیروئیدی چشم [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 70-79]
 • کلاس وارونه طراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس وارونه مجازی"تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست" برای کارورزان پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 52-37]
 • کلمات کلیدی: جواز مشروط بررسی فقهی و پزشکی تعیین جنسیّت جنین توسط تکنیک(PGD) [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 71-86]
 • کلمات کلیدی: دلایل انتخاب دانشگاه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه آزاد از نظر دانشجویان مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 157-170]
 • کلمات کلیدی :دندانپزشکان بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان از دندانپزشکی سالمندان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 57-70]
 • کلمات کلیدی: فمینیسم اخلاق مراقبت: رویکردی پرستاری در اخلاق [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]
 • کلمات کلیدی: قرآن جنسیت جنین از دیدگاه قرآن، روایات و دانش جنین شناسی [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 87-96]
 • کلید واژه: تجارب دعا تجربه دعا در زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی : مطالعه فنومنولوژی [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 81-94]
 • کلید واژه: خدمات آموزشی بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر، نسبت به ارائه خدمات آموزشی به آنان در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال1392 [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • کلید واژه ها رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی با سلامت روان زنان شاغل در یک سازمان دولتی [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 247-256]
 • کلیدواژه ها: ساختار سازمانی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان حوزه ستادی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 48-57]
 • کلید واژه ها :نیاز نیازسنجی و تدوین اهداف آموزشی برنامه ارائه مراقبت معنوی در پرستاران [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 67-82]
 • کلیه اصول و تکنی کهای جراحی اندا مهای کلیوی-ادراری در دوران اسلامی(از سوم تا قرن سیزدهم هجری) [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 333-350]
 • کمال گرایی پیشرفت دهنده تاثیر کمال‌گرایی پیشرفت‌دهنده بر یادگیری سازمانی و اخلاق سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 245-255]
 • کمیته اخلاق در پژوهش لزوم بررسی پژوهش های مشاهده ای در کمیته های اخلاق در پژوهش [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 247-257]
 • کمیسیون پزشکی تجربه چهل ساله نظام آموزش عالی سلامت جمهوری اسلامی ایران در توسعه انجمن های علمی علوم پزشکی [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 251-259]
 • کوآنزیم Q10 خواص سلامت‌بخش کوآنزیم Q10 [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 67-76]
 • کوچینگ شناخت مولفه‌های برنامه کوچینگ به منظور ارتقاء سرمایه انسانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 80-66]
 • کودکان برسی تشخیصی تبهای حاد در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان مرکز طبی کودکان [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • کودکان بهداشت اشعه در سی تی اسکن کودکان [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 45-51]
 • کولیک کلیوی برسی فراوانی کولیک کلیوی به تفکیک ماه رمضان و سایر ماههای سال 1379 در شهرستان ورامین [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • کیفیت ارزیابی کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) براساس استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 16-25]
 • کیفیت نقش شاخص های مدیریت و رهبری از استانداردهای اعتبار بخشی ملی در عملکرد بیمارستان های خصوصی شهر تهران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 71-83]
 • کیفیت ارزشیابی کیفیت اساتید و دانشجویان گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز در بخش درونداد و فرایند بر اساس الگوی سیپCIPP [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 37-50]
 • کیفیت آموزش ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • کیفیت آموزشی تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم بر کیفیت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی‌کلان منطقه یک [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 284-295]
 • کیفیت اطلاعات کیفیت سازمان های مراقبت بهداشتی و کیفیت اطلاعات [دوره 14، شماره 1، 1384]
 • کیفیت خدمات بررسی رضایتمندی مراجعین به اورژانس بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب(عج) شهرستان رفسنجان از خدمات کاردرمانی [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 26-34]
 • کیفیت خدمات رابطه ی شایستگی های رهبری بالینی ماماهای شاغل در بیمارستا ن های دولتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با شاخص های بیمارستان دوستدار مادر [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 323-332]
 • کیفیت زندگی بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1391 [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 71-80]
 • کیفیت زندگی بررسی ارتباط کیفیت زندگی و نیاز های معنوی بیماران مبتلا به سرطان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 199-212]
 • کیفیت مراقبت بیمار سازمان های مراقبت بهداشتی و کیفیت اطلاعات [دوره 14، شماره 1، 1384]

گ

 • گامت جنسیت جنین از دیدگاه قرآن، روایات و دانش جنین شناسی [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 87-96]
 • گوشت نقش اضافه دریافت آهن در بروز سرطان [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 19-32]
 • گیاهان تراتوژن اثرات شناخته شده گیاهان بر رشد و نمو جنین در حیوانات [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • گیاهان دارویی گیاهان دارویی و توصیه های درمانی در مثنوی [دوره 20، شماره 3، 1390]

ل

 • لینولئیک اسید کنژوگه بررسی ارتباط مصرف لینولئیک اسید کنژوگه و ارتباط بین سطح سرمی ویسفاتین با خطر بروز و پیشرفت سرطان کولورکتال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 183-198]

م

 • مؤلفه های هوش هیجانی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر افزایش مهارت های اجتماعی (با تأکید بر رضایت زناشویی) دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 81-90]
 • ماءالشعیر مقایسه ماءالشعیر سنتی و صنعتی از لحاظ فرمولاسیون و پارامترهای آزمایشگاهی: مطالعه آزمایشگاهی و مرور متون [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • مادران ارزیابی دغدغه های دختران نوجوان در خصوص مسایل بلوغ و بررسی همسویی آن با دغدغه های مادران ایشان [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 52-61]
 • مازندران خود ارزشیابی صلاحیت بالینی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 95 -94 [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 237-246]
 • مازندران شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاههای علوم پزشکی استان مازندران [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 69-80]
 • مالون دی آلدهید بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه برفاکتورهای آنتی اکسیدانی و التهابی درسرطان کولورکتال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 169-182]
 • ماما رابطه ی شایستگی های رهبری بالینی ماماهای شاغل در بیمارستا ن های دولتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با شاخص های بیمارستان دوستدار مادر [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 323-332]
 • ماموریت گرایی آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-32]
 • ماموریت گرایی بررسی وضعیت واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 96-95 با توجه به آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 311-323]
 • مبتنی بر رایانه مقایسه تأثیر دو نوع شیوه ارزیابی کاغذی و مبتنی بر رایانه‎ بر نتایج و عملکرد داوطلبان آزمون زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (MHLE) [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 13-25]
 • متخصصین تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و آموزش بهداشت در آموزش بهداشت مدارس با بحران های موجود آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس با تاکید بر شناسایی نیازها [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 285-300]
 • متدولوژی روش تطبیق در متدولوژی اخلاق پزشکی از منظر اسلام [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 43-52]
 • متیلاسیون نقش تغذیه در سرطان از دیدگاه اپی ژنتیک [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 9-18]
 • مثانه اصول و تکنی کهای جراحی اندا مهای کلیوی-ادراری در دوران اسلامی(از سوم تا قرن سیزدهم هجری) [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 333-350]
 • مثنوی گیاهان دارویی و توصیه های درمانی در مثنوی [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • مجازی طراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس وارونه مجازی"تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست" برای کارورزان پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 52-37]
 • مجتمع سلامت طراحی و بکارگیری مجتمع‌های سلامت در راستای پوشش همگانی سلامت با تمرکز بر حاشیه نشینان شهری در تبریز، ایران [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 213-232]
 • مجله بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • مجموعه داده ضرورت طراحی نظام ثبت ناباروری در ایران (مقاله مروری) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 119-128]
 • محاربه مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا از منظر فقه و حقوق [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 242-232]
 • محاسبه هزینه های آموزش تعیین حد گسترش رشته های علوم پزشکی درمقاطع تحصیلات تکمیلی درکشور [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 9-20]
 • محرمانه بررسی فقهی- حقوقی دلایل محرمانگی مدارک پزشکی [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • محصولات دارویی و درمانی حق مصرف کننده محصولات دارویی و پزشکی بر آموزش در حقوق ایران و فقه امامیه با ویکردی به اسناد اتحادیه اروپا [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 13-24]
 • محصولات دانش‌بنیان موانع ورود محصولات دانش بنیان حوزه سلامت به بازارهای بین المللی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 90-101]
 • محیط بالینی مقایسه تأثیر آرام سازی پیشرونده عضلانی و آوای قرآن، ذکرخدا، برسطح اضطراب آشکار دانشجویان پرستاری در بدو ورود به کارآموزی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 56-64]
 • مدارس تبیین تجربه متخصصین تعلیم و تربیت و آموزش بهداشت در آموزش بهداشت مدارس با بحران های موجود آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مدارس با تاکید بر شناسایی نیازها [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 285-300]
 • مدارک پزشکی بررسی فقهی- حقوقی دلایل محرمانگی مدارک پزشکی [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • مدارک پزشکی پرونده کامپیوتری بیمار (CPR) استفاده از فناوری پیشرفته در مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • مدرسه ی گندی شاپور پیشینه ی مدرسه ی گندی شاپور، مهم ترین مرکز پزشکی در دوره باستان [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 23-30]
 • مدل سیپ ارزیابی عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با استفاده از مدل سیپ [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • مدل هافستد مقایسه تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارمندان و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1393 با استفاده از مدل هافستد [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 43-52]
 • مدیران آموزش علوم پزشکی توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی: تحلیل محتوای متون [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 128-142]
 • مدیران آموزشی بررسی رفتارهای مدیریت عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با ابزار PMBQ درسال 1395 [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 115-128]
 • مدیران آموزشی ارائه مدلی به منظور ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای مدیران آموزشی دانشگاهها [دوره 28، شماره 4، 1398، صفحه 52-68]
 • مدیران و کارشناسان مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران و کارشناسان مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 9-22]
 • مدیریت پرونده کامپیوتری بیمار (CPR) استفاده از فناوری پیشرفته در مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • مدیریت ارتباط با بیماران میزان رضایت بیماران از نحوه ارتباط کارکنان بیمارستان با آنها؛ مطالعه موردی بیمارستان سینا [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 85-81]
 • مدیریت خرید مدیریت خرید تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در آموزش و درمان در کشورهای منتخب: مطالعه مروری [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]
 • مدیریت دانش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و اشتیاق شغلی با سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 310-322]
 • مدیریت دانش بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان سازمانهای پژوهشی محور [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • مدیریت دانشگاه ها تاثیر شیوع کووید 19 بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 196-211]
 • مدیریت عملکرد بررسی رفتارهای مدیریت عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با ابزار PMBQ درسال 1395 [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 115-128]
 • مدیریت کلاس تجارب اساتید پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مشکلات مرتبط با مدیریت کلاس [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 179-196]
 • مدیریت کیفیت جامع امکان بهرهگیری از مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان : تحلیل وضعیت موجود [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • مدیریت و رهبری نقش شاخص های مدیریت و رهبری از استانداردهای اعتبار بخشی ملی در عملکرد بیمارستان های خصوصی شهر تهران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 71-83]
 • مدیکیر بیمه سلامت و جمعیت سالمندی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 111-122]
 • مذهب تاثیر حرکات فیزیکی و موزون آیینی و مناسکی بر سلامت روان تنی [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 53-57]
 • مذهب بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • مذهب آگاهی مادران نسبت به احکام شرعی پس از زایمان و ارتباط آن با برخی موارد [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 301-309]
 • مراقبت از سالمندان جایگاه سالمندان و مراقبت از سلامت آن‌ها در اسلام [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 97-104]
 • مراقبت بعد از زایمان آگاهی مادران نسبت به احکام شرعی پس از زایمان و ارتباط آن با برخی موارد [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 301-309]
 • مراقبت معنوی الگوی ارائه خدمات سلامت معنوی در بیمارستانهای ایران [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 56-66]
 • مراقبت معنوی نیازسنجی و تدوین اهداف آموزشی برنامه ارائه مراقبت معنوی در پرستاران [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 67-82]
 • مراقبت های تسکینی بیمه سلامت و جمعیت سالمندی [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 111-122]
 • مراقبت های مذهبی نیاز به مراقبت های مذهبی در بیماران بستری [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • مراکز تحقیقاتی بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی در کارکنان سازمانهای پژوهشی محور [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • مراکز مطالعات و توسعه آموزش مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران و کارشناسان مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 27، شماره 1، 1397، صفحه 9-22]
 • مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مراکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)دانشگاههای علوم پزشکی : نقش ، جایگاه و دستاوردها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • مرجعیت علمی تاثیر رهبری دانش محور بر مرجعیت علمی به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌‌های علوم پزشکی‌‌کلان منطقه یک [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 12-23]
 • مرجعیت علمی نقش مرجعیت علمی و آینده نگری در توسعه دانشگاه های نسل چهارم به منظور ارایه مدل (مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی مازندران) [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 76-87]
 • مرجعیت علمی الگوی شش وجهی تعالی دانشگاهها؛ ضامن اعتلای نظام سلامت در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 171-182]
 • مرجعیت علمی تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 183-195]
 • مرکز آموزش مجازی طراحی و استقرار سیستم ملی اعتباربخشی و ارزشیابی مراکز آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 260-270]
 • مرکز بهداشتی درمانی برسی میزان آگاهی و رضایت خانواده های ساکن شهر همدان از خدمات مراکز بهداشتی درمانی شهری در سال 1376 [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • مروری نظامند ارائه الگوی شایستگی های مدیران در دانشگاه‌ علوم پزشکی مبتنی بر تحلیل تم [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 24-36]
 • مسؤولین حلقه ی کیفیت توانمندسازی حلقه های کیفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان: تحلیل محتوای کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • مسئولیت‌پذیری مبانی دینی مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری در نظام آموزشی [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 316-327]
 • مسئولیت پذیری اجتماعی نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 20-1]
 • مسمومیت با اکسیژن درمان بیماری رفع فشار و آمبولی گازی با اکسیژن هیپرباریک [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • مسمومیت با منواکسیدکربن درمان بیماری رفع فشار و آمبولی گازی با اکسیژن هیپرباریک [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • مشارکت بررسی تطبیقی الگوهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 70-81]
 • مشروعیت رهیافتی فقهی ، پزشکی به معیار ممنوعیت سزارین انتخابی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 74-92]
 • مشهد برسی میزان سدیم و مقدار نمک طعام موجود در انواع نان مورد مصرف در شهرستان مشهد [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • مصاحبه ساختارمند طراحی و اجرای مصاحبه ساختارمند آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) در دانشگاههای علوم پزشکی [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 271-281]
 • مصرف‌کننده بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 296-301]
 • مطالعات تطبیقی ارائه ی مدلی برای بیمه های سلامت خصوصی در ایران [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • مطالعه کیفی تجارب اساتید پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مشکلات مرتبط با مدیریت کلاس [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 179-196]
 • مطالعه کیفی تنش‌های اخلاقی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی: یک مطالعه کیفی. [دوره 31، شماره 3، 1401، صفحه 198-185]
 • مطالعه موردی برنامه‌ریزی در دانشگاه علوم پزشکی: چالش‌ها و راهکارها [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 212-234]
 • معاونت آموزشی رابطه بین اخلاق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی میان کارکنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 258-271]
 • معاینه فیزیکی برسی وضعیت سلامت جسمی ، روانی دانش آموزان پایه اول راهنمایی کشور در سال تحصیلی 78-1377 [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • مقاله بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • مقیاس پریشانی اخلاقی توسعه و اعتبارسنجی مقیاس پریشانی اخلاقی در جامعه پرستاران ایران [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 46-55]
 • مکتب اسلام مقایسه تطبیقی معیارهای هنجاری و ناهنجاری شخصیت از دیدگاه متون تخصصی علوم رفتاری و مکتب اسلام [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • ممنوعیت رهیافتی فقهی ، پزشکی به معیار ممنوعیت سزارین انتخابی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 74-92]
 • منتورینگ طراحی و ساماندهی طرح منتورینگ در دانشکده پزشکی شیراز و تقویت آموزش مبتنی بر دانش عمقی از طریق این طرح [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 228-236]
 • منشور اخلاقی ملاحظات اخلاق علمی و عملی در زندگی و آثار ابن سینا [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • منشور اخلاقی دوازده نکته ی کلیدی در منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای استفاده از هوش مصنوعی در آموزش علوم پزشکی: یک مرور نظام مند [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 36-21]
 • منشور حقوق بیمار بررسی آگاهی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) از منشور حقوق بیمار در سال 1386 [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 65-76]
 • منشور حقوقی بیماران نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 20-1]
 • منطقه 1 ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر ارشادگری بر آموزش پاسخگو در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک با رویکرد دانشگاههای نسل چهارم [دوره 29، شماره 2، 1399، صفحه 117-127]
 • منطقه یک تاثیر رهبری دانش محور بر مرجعیت علمی به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌‌های علوم پزشکی‌‌کلان منطقه یک [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 12-23]
 • منطقه یک شناسایی شاخص های رتبه بندی با رویکرد دانشگاههای نسل سوم ( مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک) [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • منطقه یک تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم بر کیفیت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی‌کلان منطقه یک [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 284-295]
 • مهارت نقش یادگیری مهارت ها نوآوری در توسعه نوآوری دانش در گروه علوم پزشکی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • مهارت های اجتماعی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر افزایش مهارت های اجتماعی (با تأکید بر رضایت زناشویی) دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 24، شماره 4، 1394، صفحه 81-90]
 • مهارت های ارتباطی بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه ی بازخورد ویدئویی بر مهارت های ارتباطی اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه با گروه شاهد1384 [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 8-15]
 • مهارتهای مطالعه بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • موانع اقامه نماز بررسی موانع اقامه نماز بیمار از دیدگاه بیماران بستری در بخش های بستری بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب رفسنجان [دوره 26، شماره 2، 1396، صفحه 145-158]
 • موانع ورود موانع ورود محصولات دانش بنیان حوزه سلامت به بازارهای بین المللی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 90-101]
 • موسیقی موسیقی در اسلام و طب [دوره 19، شماره 2، 1389]
 • مولوی گیاهان دارویی و توصیه های درمانی در مثنوی [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • میان‌رشته‌ای‌ها مدل توسعه میان‌رشته‌ای‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و سناریوهای آینده [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 128-113]
 • میزان رضایت مندی بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر، نسبت به ارائه خدمات آموزشی به آنان در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال1392 [دوره 23، شماره 3، 1393، صفحه 33-44]
 • میلوپراکسیداز بررسی اثرمصرف اسید لینولئیک کونژوگه برفاکتورهای آنتی اکسیدانی و التهابی درسرطان کولورکتال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 169-182]

ن

 • ناباروری آسیب شناسی زندگی زوج های نابارور ایرانی [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • نابرابری سلامت نابرابری های سلامت، سرطان و اعتماد اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • نابود کردن بررسی فقهی- حقوقی دلایل محرمانگی مدارک پزشکی [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • نارسایی حاد کلیه کاربرد دانش فیزیولوژیک برای تشخیص و درمان حاد کلیوی [دوره 15، شماره 2، 1385، صفحه 58-69]
 • نان برسی میزان سدیم و مقدار نمک طعام موجود در انواع نان مورد مصرف در شهرستان مشهد [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • ناهنجارزایی اثرات شناخته شده گیاهان بر رشد و نمو جنین در حیوانات [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • نسب بررسی فقهی احکام ثانویۀ عدم جواز شبیه‌سازی انسانی (Human Cloning) و نقد آنها [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 93-108]
 • نظام آموزشی تعامل نزدیک به صفر اجزای آموزشی و سیستم ارائه خدمات در یک نظام ادغام ییافته: یک مطالعه کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • نظام ارائه ی خدمات تعامل نزدیک به صفر اجزای آموزشی و سیستم ارائه خدمات در یک نظام ادغام ییافته: یک مطالعه کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • نظام پیشنهادات ارزیابی عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با استفاده از مدل سیپ [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • نظام ثبت ضرورت طراحی نظام ثبت ناباروری در ایران (مقاله مروری) [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 119-128]
 • نظام سلامت ارائه مدلی جهت تبیین تأثیر رهبری بصیر بر استقلال دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایشی سلامت کشور [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 114-129]
 • نظام سلامت مرور تاریخی بر دستاورد و چالش‌های آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در یک دوره 40 ساله (1357 الی 1397) در ایران [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 11-20]
 • نظام سلامت پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت، یک مطالعه تحلیل مفهوم [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 65-53]
 • نظام سلامت نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 85-81]
 • نظام سلامت شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 141-129]
 • نظام مدیریت آموزش شناسایی و ارزیابی عوامل درونی مرتبط با نظام مدیریت آموزش در جمعیت هلال احمر ج.ا.ا [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 79-102]
 • نظرات بیماران بستری بررسی آگاهی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین(ع) از منشور حقوق بیمار در سال 1386 [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 65-76]
 • نظریه ی اخلاقی اخلاق مراقبت: رویکردی پرستاری در اخلاق [دوره 25، شماره 1، 1395، صفحه 9-18]
 • نفاس آگاهی مادران نسبت به احکام شرعی پس از زایمان و ارتباط آن با برخی موارد [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 301-309]
 • نقش بررسی نقش اعضای هیئت علمی در آموزش پزشکی پاسخگو [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 147-156]
 • نقشه راهبردی ارائه الگوی راهبردهای تجاری‌سازی محصولات و فناوری های نوین در شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا [دوره 28، شماره 2، 1398، صفحه 54-69]
 • نگرش بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان از دندانپزشکی سالمندان [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 57-70]
 • نگرش بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در سال 93 [دوره 25، شماره 3، 1395، صفحه 137-146]
 • نگرش ارزیابی کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) براساس استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME) [دوره 17، شماره 4، 1387، صفحه 16-25]
 • نگرش برسی نگرش و آگاهی بهورزان و مراقبین بهداشت مدارس کرمان در مورد اثرات نور آفتاب و استفاده از ترکیبات ضد آفتاب [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • نگرش آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم مدارس ابتدایی دولتی شهر ساری در خصوص بهداشت دهان و دندان در سال 1398 [دوره 29، شماره 1، 1399، صفحه 63-75]
 • نگرش تجویزی& انتخاب راهبرد برتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نگاه خبرگان برنامه ریزی بر پایه مدل فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی (مبتنی بر نگرش تجویزی) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 49-68]
 • نگرش دینی بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و نگرش دینی پرسنل صف و ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک درسال 1390 [دوره 20، شماره 3، 1390]
 • نگرش مذهبی رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 23-33]
 • نگرش و عملکرد بررسی نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1388 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • نماز نقش سوره حمد در ایجاد شخصیت سالم [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 69-80]
 • نماز بررسی نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1388 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • نمک طعام برسی میزان سدیم و مقدار نمک طعام موجود در انواع نان مورد مصرف در شهرستان مشهد [دوره 11، شماره 3، 1381]
 • نوآوری طراحی الگویی جهت شناسایی و ارزیابی ریسک‌های استراتژیک اجرای استراتژی بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 33-44]
 • نوآوری بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مفهومی تدوین [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 45-50]
 • نوآوری بهره مندی از ظرفیت رسانه در استقرار برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ یک تجربه عملی [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 51-58]
 • نوآوری نقش یادگیری مهارت ها نوآوری در توسعه نوآوری دانش در گروه علوم پزشکی [دوره 20، شماره 1، 1390]
 • نوآوری بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این سیاستها از نگاه ایشان [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 282-295]
 • نوجوانی ملاحظات توانمندسازی نوجوانان در حوزه مفاهیم مرتبط با بلوغ از منظر آموزه‌های دینی و فرهنگی [دوره 27، ویژنامه علوم انسانی سلامت، 1397، صفحه 12-22]
 • نور آفتاب برسی نگرش و آگاهی بهورزان و مراقبین بهداشت مدارس کرمان در مورد اثرات نور آفتاب و استفاده از ترکیبات ضد آفتاب [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • نورمن فرکلاف تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 183-195]
 • نیازسنجی نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه خود آنان [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • نیاز سنجی آموزشی تحلیلی از برآورد نیاز کشور به نیروهای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی برای ده سال آینده (تا سال 1398 شمسی) [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • نیازهای سلامت تحلیلی از برآورد نیاز کشور به نیروهای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی برای ده سال آینده (تا سال 1398 شمسی) [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • نیاز های معنوی بررسی ارتباط کیفیت زندگی و نیاز های معنوی بیماران مبتلا به سرطان [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 199-212]
 • نیازهای نظام سلامت تحلیلی از برآورد نیاز کشور به نیروهای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی برای ده سال آینده (تا سال 1398 شمسی) [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • نیشابور بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1391 [دوره 25، شماره 2، 1395، صفحه 71-80]

و

 • واژگان کلیدی: حق بر اموزش حق مصرف کننده محصولات دارویی و پزشکی بر آموزش در حقوق ایران و فقه امامیه با ویکردی به اسناد اتحادیه اروپا [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 13-24]
 • واژگان کلیدی: کما بررسی تاثیر تحریک شنوایی با آوای اذان بر تغییرات علایم همودینامیک در بیماران مبتلا به کما [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 31-38]
 • واژه های کلیدی:پاسخگویی بررسی نقش اعضای هیئت علمی در آموزش پزشکی پاسخگو [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 147-156]
 • واژه ها ی کلیدی: دانشجویان پزشکی رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 23، شماره 1، 1393، صفحه 21-34]
 • واژه های کلیدی: رزق نقش رزق حلال در سلامت معنوی انسان از دیدگاه آیات و روایات [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 1-12]
 • واژ ه های کلیدی= سند آمایش سرزمینی آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-32]
 • واژه های کلیدی: فرهنگ نوآوری شناسایی مولفه‌های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب) [دوره 29، شماره 4، 1399، صفحه 267-283]
 • واگذاری حداکثری) آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 1، 1396، صفحه 21-32]
 • وب ماژول طراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس وارونه مجازی"تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست" برای کارورزان پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 52-37]
 • ورزش چگونه می توان به افراد مجوز ورزش کردن داد ؟ [دوره 11، شماره 1، 1381]
 • وزارت بهداشت برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • وزارت بهداشت رابطه بین اخلاق حرفه ای و جامعه پذیری سازمانی میان کارکنان معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی [دوره 26، شماره 4، 1396، صفحه 258-271]
 • وزارت بهداشت& انتخاب راهبرد برتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نگاه خبرگان برنامه ریزی بر پایه مدل فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی (مبتنی بر نگرش تجویزی) [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 49-68]
 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فرآیند برنامه ریزی راهبردی و دستاوردهای آن از دیدگاه اعضای کمیته های راهبردی رشته های تخصصی [دوره 18، شماره 2، 1388]
 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رابطه انطباق پذیری شغلی با شایستگی های حرفه ای کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی [دوره 28، شماره 1، 1398، صفحه 65-78]
 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان حوزه ستادی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی [دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، 1398، صفحه 48-57]
 • وضعیت همودینامیک بررسی تاثیر تحریک شنوایی با آوای اذان بر تغییرات علایم همودینامیک در بیماران مبتلا به کما [دوره 24، شماره 1، 1394، صفحه 31-38]
 • وندیداد دستمزد پزشکان در جهان ایرانی پیش از اسلام بخش اول: دستمزد پزشکان در اوستا و متون مرتبط با سنت اوستایی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • ویروس نقص ایمنی اکتسابی مقایسه هیجان خواهی بیماران HIV مثبت و افراد عادی [دوره 19، شماره 3، 1389]
 • ویرویس کووید تاثیر شیوع کووید 19 بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 196-211]
 • ویسفاتین بررسی ارتباط مصرف لینولئیک اسید کنژوگه و ارتباط بین سطح سرمی ویسفاتین با خطر بروز و پیشرفت سرطان کولورکتال [دوره 25، شماره 4، 1395، صفحه 183-198]

ه

 • هدف راهبردی دانشگاه حکمت بنیان، هدف راهبردی الگوی شش وجهی تعالی آموزش علوم پزشکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 57-65]
 • هزاره سوم رویکرد استراتژیک و تعاملی در برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی: همگامی با الزامات برنامه ریزی در هزاره سوم [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 21-34]
 • هزینه تحلیل هزینه در کانون های هزینه یک بیمارستان آموزشی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • هزینه خانوار تناسب تعرفه های دولتی و خصوصی ویزیت پزشکان عمومی با بودجه خانوار بیمه شدگان [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • هزینه ها سالمندی در ایران 1410 ؛ هشداری برای نظام سلامت [دوره 22، شماره 2، 1392، صفحه 9-18]
 • هم افزایی بررسی وضعیت واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 96-95 با توجه به آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 311-323]
 • همایش گزارشی از همایش آموزش پزشکی اردیبهشت ماه 1391 [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • همکاری بین بخشی ارائه الگوی همکاری بین بخشی برای اجرای مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی سلامت در جمهوری اسلامی ایران؛ چارچوب مطالعه [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 83-90]
 • همکاری بین بخشی مطالعه تطبیقی الگوی همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه همکاری بین بخشی در آموزش علوم پزشکی در کشورهای منتخب [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 66-89]
 • همکاری صنعت و دانشگاه مطالعه تطبیقی الگوی همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه همکاری بین بخشی در آموزش علوم پزشکی در کشورهای منتخب [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 66-89]
 • هم گرایی بررسی وضعیت واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 96-95 با توجه به آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 311-323]
 • همودیالیز مقایسه دریافت غذایی و اشتها در دو گروه بیماران تحت همودیالیز چاق و دارای وزن نرمال [دوره 24، شماره 2، 1394، صفحه 83-96]
 • هوش مصنوعی دوازده نکته ی کلیدی در منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای استفاده از هوش مصنوعی در آموزش علوم پزشکی: یک مرور نظام مند [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 36-21]
 • هیئت علمی مقایسه تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارمندان و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1393 با استفاده از مدل هافستد [دوره 24، شماره 3، 1394، صفحه 43-52]
 • هیئت علمی بررسی نقش اعضای هیئت علمی در آموزش پزشکی پاسخگو [دوره 27، شماره 3، 1397، صفحه 147-156]
 • هیات علمی بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر مبنای نظریه هرزبرگ [دوره 28، شماره 3، 1398، صفحه 46-57]
 • هیجان خواهی مقایسه هیجان خواهی بیماران HIV مثبت و افراد عادی [دوره 19، شماره 3، 1389]

ی

 • یادگیری بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • یادگیری تاثیر آموزش اصول اخلاقی با روش ایفای نقش در کارآموزی بر مهارتهای اخلاقی دانشجویان پرستاری [دوره 26، شماره 3، 1396، صفحه 159-170]
 • یادگیری آنلاین طراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس وارونه مجازی"تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست" برای کارورزان پزشکی [دوره 31، شماره 1، 1401، صفحه 52-37]
 • یادگیری الکترونیکی طراحی و استقرار سیستم ملی اعتباربخشی و ارزشیابی مراکز آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 260-270]
 • یادگیری الکترونیکی سیر تحولات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: تشکیل دانشگاه علوم پزشکی مجازی [دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، 1397، صفحه 233-243]
 • یادگیری سازمانی تاثیر کمال‌گرایی پیشرفت‌دهنده بر یادگیری سازمانی و اخلاق سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران) [دوره 29، شماره 3، 1399، صفحه 245-255]
 • یادگیری سیار جایگاه یادگیری سیار در دانشگاههای علوم پزشکی کشور: نظرات، پیامد ها [دوره 27، شماره 2، 1397، صفحه 133-145]
 • یادگیری معکوس مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 31، شماره 2، 1401، صفحه 158-142]
 • یوتانازی بررسی نگرش گروهی از پزشکان ایرانی به یوتانازی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • یون سدیم برسی میزان سدیم و مقدار نمک طعام موجود در انواع نان مورد مصرف در شهرستان مشهد [دوره 11، شماره 3، 1381]