نویسنده = ژیلا آگاه
تعداد مقالات: 1
1. نقش سوره حمد در ایجاد شخصیت سالم

دوره 24، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 69-80

ژیلا آگاه؛ جواد مهدوی نسب؛ سهیلا آگاه