نویسنده = کیومرث نیاز آذری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ابعاد استقلال دانشگاهی در راستای سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 24-40

میترا شعبانی؛ کیومرث نیاز آذری؛ ترانه عنایتی