کلیدواژه‌ها = درس تغذیه
تعداد مقالات: 1
1. آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه کاربردی

دوره 24، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 19-30

یحیی پاسدار؛ بهزاد کرمی متین؛ فرید نجفی؛ پریسا نیازی؛ میترا دربندی