تعیین میزان شیوع اکسیور در بین دانش آموزان 6 تا 13 ساله شهر بندر ترکمن در استان مازندران و مقایسه میزان تأثیر داروهای مبندازول و پیروینیوم پاموات در مبتلایان به اکسیور