نویسنده = آبتین حیدرزاده
تعداد مقالات: 3
1. مرور تاریخی بر دستاورد و چالش‌های آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در یک دوره 40 ساله (1357 الی 1397) در ایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 11-20

آبتین حیدرزاده؛ هانیه زهتاب هاشمی؛ پروانه پرواسیده؛ زهرا بهره ور


3. بررسی وضعیت آموزش سونوگرافی در برنامه های آموزشی رشته تخصصی زنان وزایمان در دانشگاههای علوم پزشکی تربیت کننده دستیار از دیدگاه دستیاران این رشته و اساتید

دوره 26، شماره 2، بهار 1396، صفحه 105-114

آبتین حیدرزاده؛ سلیمان احمدی؛ علی صفوی نایینی؛ مهرداد حق ازلی؛ ریحانه بنازادگان؛ مریم السادات مصطفوی؛ نیره اسلامی؛ نوشین آگاهی