کلیدواژه‌ها = مدیران آموزشی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدلی به منظور ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای مدیران آموزشی دانشگاهها

دوره 28، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 52-68

فاطمه امانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ بابک نصیری قرقانی؛ رضا سورانی یانچشمه؛ مریم مصلح