دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، تابستان 1393 
5. خواص سلامت‌بخش کوآنزیم Q10

صفحه 67-76

سارا سهراب وندی؛ زهرا گودرزی؛ مهناز هاشمی روان؛ مهدی شادنوش