مرور تاریخی بر دستاورد و چالش‌های آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در یک دوره 40 ساله (1357 الی 1397) در ایران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، ایران

3 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: آموزش پزشکی به سبب نیاز به عرصه‌های متنوع یادگیری در گستره وسیع، نسبت به سایر آموزش‌ها از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که این جنبه در آموزش بالینی بیشتر نمود پیدا می‌کند. دوره دستیاری تخصصی پزشکی یکی از دوره‌های تحصیلات تکمیلی بالینی پزشکی است که با توجه به جایگاه این حرفه، از ابتدا مورد توجه قرار گرفته است.
روش‌‌ها: در این مطالعه به بررسی سیر تحولات آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی طی سال‌های 1397-1357و دستاوردها و چالش‌های مطرح شده مرتبط با این آزمون در این بازه زمانی پرداخته و شرایط و ضوابط معین شده بر آزمون فوق الذکر تشریح می‌شود. همچنین دستاوردهای کسب شده طی سالیان اخیر جهت پیشبرد اهداف حوزه آموزش پزشکی بیان گردیده است. این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد و به صورت کتابخانه‌ای انجام شده است.
نتایج: تخصیص ظرفیت به دانشگا‌ه‌ها متناسب با نیاز‌های جامعه و بخش سلامت،تحول در شیوه پذیرش دستیاران، تربیت و جذب پزشک در مناطق محروم، توجه ویژه به نخبگان حوزه پزشکی از جمله اهدافی بود که در راستای عادلانه کردن پذیرش داوطلبان و پوشش نیروهای متخصص در سراسر کشور برنامه ریزی و پیاده سازی شد.
نتیجه گیری: گسترش عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی به افراد از هر طبقه اقتصادی و اجتماعی، شناسایی و جذب استعدادهای درخشان و نخبگان، تقویت نظام آموزش پزشکی با ارائه خدمات از طریق تعامل موثر و آموزش نیروی انسانی در سطوح گوناگون از جمله دستاوردهای حوزه آموزش پزشکی در نظام سلامت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Historical Review on the Achievements and Challenges of the Residency exam in a Forty Years Trend (1357-1397) in Iran

نویسندگان [English]

  • abtin heidarzadeh 1
  • haniyeh zehtab hashemi 2
  • Parvane parvasideh 3
  • zahra bahrevar 3
1 Social Medicine, Guilan University of Medical Science, Guilan, Iran
2 Assistant Prof., Virtual University of Medical Science, Tehran, Iran.
3 National Center of Medical Education Assessment, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The teaching of the medical science due to the need for diverse learning areas in a wide range, has a special attribute than other training, which is more evident in clinical education. The course of medical residency is one of the medical graduate courses, which has been at the forefront of attention due to the role and position of this profession,
Methods: This study examine the evolution of the Residency exam during the years 1357 to 1397, as well as the achievements and challenges posed by this test in this interval. Also, the achievements achieved in recent years to promote the goals of knowledge of medical education has been expressed. This study is descriptive and analytical and library survey.
Results: Allocating capacity to universities based on needs of the community and the health sector, the evolution of the rule of residents acceptance, training and recruiting physicians in the deprived areas, special attention to the medical elite in a medical specialty is another goal that was implemented in order to justify the recruitment of the residents and to cover specialist personnel throughout the country.
Conclusion: Expanding educational justice and creating equal educational opportunities for individuals from every economic and social class, identifying and attracting brilliant and elite talents, strengthening the medical education system by providing services through effective interaction, and training human resources at various levels, including the achievements of the development plan Human resources are in the health system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Residency exam
  • Medical Education
  • Clinical Medical
  • Health system