فراخوان دریافت مقاله برای ویژه نامه هوش مصنوعی در مراقبت از سلامت و آموزش پزشکی

فصلنامه علمی -پژوهشی  طب و تزکیه با هدف ارائه به روزترین تحقیقات پژوهشگران کشور در حوزه علم داده و هوش مصنوعی و تأثیر آن در حوزه سلامت و آموزش پزشکی، در نظر دارد شماره ویژه‏ای با عنوان «هوش مصنوعی در مراقبت از سلامت و آموزش پزشکی» به چاپ برساند.

زمان  پذیرش مقالات: اول بهمن ماه تا آخر فروردین ماه سال 1403