راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم مقالات بر اساس فرمت نشریه 

 

تنظیمات کلی 

1- مقاله حداکثر در 10 صفحه A4 با فاصله خطوط Single و فاصله بین خطوط 1/5، حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرف‌در نرم افزار Word تایپ شود.

2- نوع قلم فارسی و انگلیسی واندازه آنها مطابق جدول زیر استفاده شود.

3- تعداد کلمات مقاله تایپ شده بدون احتساب زیرنویس، عکس ها، جدول ها با توجه به نوع مقاله، به شرح ذیل خواهد بود:

 

               1- مقالات پژوهشی(Original reseach): حداکثرتعداد کلمات این مقالات ( بدون چکیده ومنابع) 5000 کلمه و حداکثرتعداد منابع آن 70 مورد است.
                 2- انواع مقالات مروری(Review articles):  حداکثر تعداد کلمات 6000 ( بدون چکیده و منابع) و حداکثر تعداد منابع 100مورد است.
                 3- نامه به سردبیر(Letter to the Editor):  حداکثر تعداد کلمات 1500 و حداکثر تعداد منابع 10مورد است.
                 4- دوازده نکته کلیدی درمورد اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای برای متخصصان در رشته های مختلف علوم پزشکی: حداکثر تعداد کلمات 4000 و حداکثر تعداد منابع 50 مورد است. 
                    دستور العمل تهیه مقالات بند 4 را از اینجا دریافت فرمایید. 
                 5- راند اخلاق در علوم پزشکی (Ethics Round In Medical Sciences) حداکثر تعداد کلمات مجاز برای این مقالات 1500 کلمه و حداکثر تعداد منابع 20 مورد است. 
    دستور العمل تهیه مقالات بند 5 را از اینجا دریافت فرمایید. 
              6- ویژه نامه  هوش مصنوعی در مراقبت از سلامت و آموزش پزشکی(Artificial Intelligence (AI) in Healthcare & Medical Education) حداکثر تعداد کلمات برای چکیده 250  و برای متن مقاله (بدون چکیده و منابع)  6000 کلمه می باشد. حداکثرتعداد منابع 100  مورد است. دستور العمل تهیه مقالات بند 6  را از اینجا دریافت فرمایید. ( پذیرش مقاله اول بهمن ماه 1402 لغایت 31 فروردین ماه 1403) 

 

 اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسی آنها در فرهنگستان زبان فارسی تعریف شده‌اند، حتی الامکان پرهیز گردد.

منبع پیشنهادی: حسن ذوالفقاری، راهنمای ویراستاری و درست نویسی، نشر علم، تهران، ایران 

 

موقعیت استفاده

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

Nazanin پر رنگ

14

متن مقاله

Nazanin

12

عناوین بخش های مقاله

Nazanin پر رنگ

12

نام مؤلفان

Nazanin پر رنگ

12

کلمه چکیده و کلمات کلیدی

Nazanin پر رنگ

12

عناوین جداول و اشکال

Nazanin پر رنگ

11

متن جداول و شکل ها 

Nazanin

11

متن انگلیسی

Times New Roman

یک واحد کمتر از اندازه فارسی در هر موقعیت

منابع

Times New Roman

11

 


 

 نحوه تنظیم مقاله 

صفحه اول مقاله موارد زیر را شامل گردد:

 • عنوان مقاله به فارسی
 • مشخصات نویسندگان (شامل مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور)  از به کار بردن القابی چون عضو هیأت علمی، دکتر، مهندس در ابتدای اسامی، خودداری شود. 

 نکات بسیار مهم و ضروری که اگر رعایت نشود مقاله برگردانده می‌شود:

      1- درج مشخصات صحیح نویسندگان و ایمیل فعال نویسندگان در فایل نهایی مقالات 

     2- ترتیب ورود اسامی نویسندگان به سامانه باید دقیقا بر اساس ترتیب اسامی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.

     3- مرتبه علمی نویسندگان در سامانه باید دقیقا بر اساس مرتبه علمی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.

     4- مرتبه علمی یا عنوان انگلیسی نویسندگان به شرح ذیل تنظیم شود:

 اعضای هیأت علمی دانشگاه:

 • استاد (. Prof)
 • دانشیار (.Associate Prof)
 • استادیار (.Assistant Prof)
 • مربی (Instructor )

    دانشجویان: 

 • دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D. Student)
 • دانشجوی کارشناسی ارشد  (MSc.   Student)

   فارغ التحصیلان:

 • کارشناس (.Bsc)
 • کارشناسی ارشد (.Msc)
 •  دکترای تخصصی (.Ph.D)

 

 

چکیده ها: 

 • چکیده فارسی مابین 200 -250 کلمه بدون کلیدواژه‌ها 
 • عنوان و چکیده انگلیسی ( مابین 200-250 کلمه) به همراه نام و مشخصات انگلیسی نویسندگان و کلیدواژه‌‌های انگلیسی در صفحه انتهایی مقاله آورده شود. 
 • ساختار چکیده ها باید مطابق با جدول زیر تنظیم شود:

 

       ساختار چکیده فارسی: 

 • زمینه و هدف 
 • روش بررسی 
 • یافته ‏‎ها 
 • نتیجه ‏‏‎گیری 
 • کلمات کلیدی (3- 6 کلمه) 

        ساختار چکیده انگلیسی: 

 • Background and objective
 • Methods and Materials
 • Results
 • Conclusion
 • Keywords (3-6 word)

 

ساختار متن اصلی مقاله باید شامل بخش‌های زیر باشد

 • مقدمه 
 • روش بررسی
 • یافته‌ها
 • بحث
 • نتیجه گیری
 • تشکر و قدردانی

نحوه درج جداول و نمودارها:

 • جدول‌ها، نمودارها و اشکال به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند.
 • عنوان تمام جدول‌ها در بالا و نمودار‌ها و اشکال در پایین آنها درج شوند.
 • ذکر مرجع در کنار عنوان جداول و نمودار‌ها ضروری است.

نحوه درج تصویر:

 •  هر تصویر باید دارای شماره و زیرنویس باشد و در متن مقاله نیز به آن اشاره شود.
 •  فایل تصاویر به صورت TIFF ، EPS یا JPEG  باشد.
 •  حداقل resolution جهت تصاویر سیاه و سفید و یارنگی باید 300 dpi (dots per inch) باشد.
 •  حداقل resolution برای تصاویر line art (مانند simple bar graphs, charts, scatter-plots و مانند آنها) باید 600 (dpi) dots per inch باشد.
 • درصورت وجود تصویر انسان در موارد ارسالی الزامی است که اصول confidentiality ، بدون نام بودن، غیرقابل شناسایی بودن فرد یا افراد و نیزکسب رضایت آگاهانه مکتوب از صاحب یا صاحبان تصویر رعایت شده باشد (ارسال فایل رضایت نامه درهنگام ارسال مقاله یا پیش از پذیرش مقاله الزامی است).

نحوه درج سایر موارد:

ضمائم و یادداشت‌ها در انتهای مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.


 منابع و مراجع:

منابع مورد استفاده به ترتیب ورود به متن شماره­ گذاری شوند. شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به‌ترتیب اضافه گردد. تعداد منابع ذکر شده با منابع استفاده شده در متن باید یکسان باشد.  منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود و در انتها کلمه [Persian] نوشته شود.

منابع بر اساس دستورالعمل ونکوور (Vancouver Style) به شرح زیر تنظیم گردد:

  «مجله»

الف) تا شش نویسنده: نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان مقاله. عنوان مجله. سال؛ دوره (شماره): شماره صفحات. (نام نویسندگان با علامت کاما از یکدیگر جدا می­ شوند)

Chaudhari L, Tandon OP, Vaney N, Agarwal N. Auditory evoked responses in gestational diabetics. Indian J Physiol Pharmacol . 2003;47(1):75-80.

ب) بیش از شش نویسنده: بعد از نویسنده ششم علامت کاما و سپس et al. می­آید. بقیه­ ی اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.

Berlin CI, Bordelon J, Jhon PS, Wilensky D, Hurley A, Kluka E, et al. Reversing click polarity may uncover auditory neuropathy in infants. Ear Hear. 1998;19(1):37-47.

«کتاب»

الف )تا شش نویسنده: نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال . (نام نویسندگان با علامت کاما از یکدیگر جدا می­ شوند)

Gelfand SA. Essential of audiology. 2nd ed. New York: Thieme; 2001.

ب) بیش از شش نویسنده: بعد از نویسنده ششم علامت کاما و بعدet al. می­ آید. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.

ج) فصلی از کتاب: نام خانوادگی حرف اول نام نویسندگان فصل، عنوان فصل، در: نام خانوادگی حرف اول نام ادیتورها، کلمه Editor، عنوان کتاب، شماره چاپ، محل نشر: ناشر؛ سال، صفحه، شماره صفحات.

Shepard NT, Telian SA. Evaluation of balance system function. In: Katz J, editor. Handbook of clinical audiology. 4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1994.p. 438-42.

 


 * لطفا برای اطلاعات بیشتر از نحوه رفرنس دهی به شیوه ونکوور به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.TOC&depth=2


لینک دریافت فرم های مورد نیاز : 

(Contribution of authors)فرم جزئیات نحوه مشارکت نویسندگان

فرم تألیف و افشای تعارض منافع (Declaration Form)